SAL7738, Act: V°46.2-R°47.1 (76 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°46.2-R°47.1  
Act
Date: 1444-08-25

Transcription

2020-01-09 by Kristiaan Magnus
It(em) peter vanden dale van zaventhen die uut macht van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) gegoedt en(de) geerft es in allen den o(n)beruerliken goeden en(de)/
erfgoeden jans vander laer geheten peters van aertslaer en(de) jans va(n)d(er)/
laer geheten peters des jongen sijns soens heeft openbairlic gewille/
coirt belieft en(de) geconsenteert hoewale hem de ke(n)nissen vanden gue/
dingen voirs(creven) ov(er)gegeven te worden gedaen es gelijc steet inden p(ro)tocolle/
lib(r)[o] xliii[a] ap(ri)l(is) xxvii[a] dat nochtan de selve brieve sullen bliven/
ond(er) scepen(en) van loeven(e) tot des voirs(creven) jans en(de) jans behoeff/
behoudelic dien dat hij d(aer) af en(de) metten brieven voirs(creven) sal/
mogen halen en(de) reyken tot sijnder eedt alle alsulken cost en(de)/
last als hij int vervolgen van deser saken heeft gehadt oft/
noch sal hebben oft ywerinx verandwert en(de) geloeft heeft/
oft verandtwerde(n) en(de) geloven sal vandes voirs(creven) jans en(de) jans/
wegen ende alse voir sijnen erbeit moeyte verlette(n) en(de) vreese/
der p(ar)tien die hij mids desen volgen gehadt heeft oft hebben sal sal/
hem mette(n) voirs(creven) brieven en(de) eren de goede voirg(eruert) werden betaelt/
tgheen des vier goede ma(n)ne(n) die dair toe genomen selen/
werden twee van hem en(de) twee vanden voirs(creven) ja(n)ne en(de) janne/
/ eendrechtichlic aensegghen en(de) toevoeghen selen of des de ov(er)man/
op dat de voirs(creven) iiii goede ma(n)nen e(n)nigen namen den voirs(creven) pete(re)n/
daer voe(r) aenseggen sal altijt ter goed(er) meyni(n)gen en(de) sond(er) argelist/
sond(er) dat hem e(n)nich vande(n) clausule(n) hynde(re)n sal of p(re)judicie(re)n/
hij en sal den erfpacht te zoirsel en(de) dand(er) ombedingde goede/
moege(n) bedinge(n) en(de) wynne(n) en(de) verliesen ind(er) manie(re)n of tvoirs(creven)/
v(er)kenne(n) niet gesciet en wae(re) cor(am) abs(oloens) witte fi(lio) fra(n)co(n)is aug(usti) xxv[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-14 by Wannes Debruyne