SAL7739, Act: R°219.2 (368 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°219.2  
Act
Date: 1446-02-17

Transcription

2020-01-09 by Frans Feyaerts
It(em) het is gevorw(er)rt en(de) claerlic ond(er)sproken dat de voirs(creven) jonck(er) henric hem metten/
voirs(creven) scoutbrieve geleidt zijnde tot den goeden d(er) voirs(creven) gehuyschen niet voird(er)/
en zal mogen behelpen dan opte goede het zij have erve oft oic lijftochte/
die de voirs(creven) jouffr(ouwe) johanne opten dach van heden te h(oir)w(er)t heeft en(de) besidt/
van hoiren wegen oft die hoir namaels van schoude oft besterfenissen van/
hoiren zijden aencomen oft vervallen mogen zond(er) dat tselve beleidt dat de/
voirs(creven) henrick metten schoutbrieve voirs(creven) zal mogen doen alst hem gelieft het/
zij nu op hoire have en(de) lijftocht die zij te deser tijt heeft oft hoir naemaels/
aencomen mach oft e(n)nigen versterfnisse van erve haer naemaels v(er)schijne(n)de/
e(n)nigh hijnd(er) oft p(re)judijs zal mogen wesen oft georbert werden op e(n)nige goede/
die de voirs(creven) jonck(er) jan opten dach van heden besidt in haven oft erven oft/
hem naemaels van zijnre zijden oft bij zijnen vercrigene toecomen mogen/
En(de) want de voirs(creven) jonck(er) henrick gesproken heeft van wegen d(er) voirs(creven) van/
waenrode voir iiii[c] gulden(en) te x stuv(er)s stuck aen janne van [box]mee(re) in zeke(re)/
vuegen en(de) manie(re)n hem te betalen gelijc de selve geluften begrijpt gesciet/
voir scepen(en) van loeven(e) opten dach van heden So heeft de voirs(creven) jouff(rouwe)/
johanne met consente van hoiren mo(m)boire geconsenteert en(de) belieft dat/
jonck(er) henric hem met den voirs(creven) brieve en(de) beleide d(aer)af behulpe om die/
vorwerden te voldoen en(de) na te volgen en(de) dat de lijftochtbrieve spreken(de)/
van c en(de) xl lichte guld(en) tot d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) johannen live opte goede/
van waenrode dair jan van [box]mee(re) zijn heffen in heeft hier vanden voirs(creven)/
janne van [box]mee(re) geleeght worden ond(er) scepen(en) tot dier meyni(n)gen wairt/
dat jonck(er) henrick betalen moeste na inhoudt vanden voirs(creven) vorw(er)den/
vanden iiii[c] gul(den) de c gul(den) tjaers dat hij [he(m)] dan die jaerlix afslach/
doen zelen aen de voirs(creven) lijfrenten die [die] van dat hij inde betali(n)ge gehoude(n)/
is voirtaen v(er)schijnen zelen tot dat hij zijn gebreck d(aer)af inheeft en(de)/
als hij gelost is vanden voirs(creven) geluften zo zalmen hoir brieve vand(er)/
lijftocht ov(er)geven eisd(em)
ContributorsFrans Feyaerts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-11-24 by Jos Jonckheer