SAL7739, Act: R°25.2 (41 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°25.2  
Act
Date: 1445-07-20

Transcription

2020-03-03 by Frans Feyaerts
Item henrick vanden gate heeft op heden gep(rese)nteert en(de) gethoent voe(r) den burg(e)m(eeste)rs/
en(de) den scepen(en) van loeven(en) hier na genoempt eenen bezegelden brief spreken/
van eender bedev(er)t die hij heeft gedaen tot onser liev(er) vrouwen taken van welke(n)/
brieve de tenue(re) hier na volght Nos custos eccl(es)ie b(ea)te marie s(em)p(er) virg(inis)/
in aquisgrani recognoscim(us) henricu(m) latorem p(rese)nciu(m) ob emendam lu(m)ina(m) iamd(i)c(t)e/
eccl(es)ie devote et hu(m)ilit(er) visitasse Quod sub sigillo custodie no(min)e p(rese)ntib(us) appe(n)so/
p(ro)testam(ur) Dat(um) a(n)no d(omi)ni mill(esi)mo quadr(igentesi)[mo] xlv me(n)s(is) junii die xxvi/
En(de) tot desen brieve heeft hij zijnen eedt gedaen gelijc dat naden/
rechte der stad van loeven(en) behoirt cor(am) abs(oloens) burg(imagistro) lomb(ar)t ca(pelle)[ma(n)] burg(imagistris) scab(inis)/
julii xx a(nn)[o] xlv
ContributorsFrans Feyaerts , Agata Dierick , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by Agata Dierick