SAL7739, Akte: R°351.6-V°351.1 (587 van 608)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°351.6-V°351.1  
Act
Datum: 1446-06-20

Transcriptie

2019-01-02 door Frans Feyaerts
It(em) cond zij allen dat roelof h(er)mans sone woenen(de) te geldenake es come(n)/
in teg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven(en) ende heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van h(ere)n golijne loenijs canonic regulier en(de) meest(er) des cloest(er)s van/
sente g(er)truden te loeven(en) inden name en(de) van weghen des voirs(creven) cloesters/
tderdendeel vand(er) grooter thienden geheete(n) sente peters thienden gelegen/
te geldenake toebehoiren(de) den voirs(creven) cloeste(r) d(aer)af den capittel van sente pet(er)s/
te loeven(en) dand(er) tweedeel toebehoiren(de) es Te houden te hebben van sent jans/
misse naestcomen(de) een t(er)mijn van drie jae(re)n deen nae dand(er) sond(er) myddel/
volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) om drientwintich mudden rogs
//
goet en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n wael bereydt alsulken rogge als/
vand(er) selver thienden comen sal der maten van loeven(en) sente andries/
misse apostels te betalen en(de) te loeven int voirs(creven) cloeste(r) te leve(re)n den/
voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout It(em) sal/
de voirs(creven) roelof sculdich sijn te dragen sijne(n) t(er)mijn due(re)nde alle den last/
en(de) trecht daer inne tvoirs(creven) cloester gericht es te geldene aen de kercke/
van geldenake sond(er) afslach vanden voirs(creven) pachte wijtvliet vynck junii/
xx
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2015-12-08 door Jos Jonckheer