SAL7739, Act: R°355.3-V°355.1 (592 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°355.3-V°355.1  
Act
Date: 1446-06-20

Transcription

2019-01-23 by Frans Feyaerts
Cont zij allen lieden dat jan vander grecht es comen in jegenwoirdicheit/
der scepene(n) van loeven(en) en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft/
van roelove vranx thof des selfs roelofs gelegen t(er) wolfhagen bij lynden/
met den huysen hoven wynnenden landen beemden eusselen ende allen/
sijnen toe behoirten gelijc de voirs(creven) roelof dat nu aldair houden(de) es uut/
genome(n) de poerte en(de) tdofhuys metten solde(r) daer ond(er) en(de) de gracht al/
om thof gaende mett(er) langer gracht daer in de voirs(creven) wyn niet rechts/
hebben en sal Te houden te hebben ende te wynne(n) van halfmerte lest/
leden ene(n) t(er)mijn van drij jae(re)n langc deen na dand(er) daer nae sond(er)/
middel volgend(e) te weten de voir(creven) wynnen(de) lande op de helicht va(n)d(er)/
vruecht op de voirs(creven) goede jaerlix wassende en(de) toeghst als de vruecht/
tijtverdich es soe sal de wyn voirs(creven) de voirs(creven) roeloef helcht in sijne/
schue(r) ald(aer) vue(re)n eer hij tsijn rue(re)n en(de) in vue(re)n sal Ende de voirs(creven) bee(m)de/
alsoe verre die den voirs(creven) roelove toebehoe(re)n te same(n) met eene(n) ande(re)n/
beemdekene daer in gelegen wilen toebehoe(re)nde matheeuse wilen vand(en)/
beemde elcx jaers hue(re)n bynnen om? xii gulden rijders der mu(n)ten/
sh(er)togen van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant goet en(de) gheve tsente m(er)tens/
misse inden wynt(er) te betale(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
telken t(er)mijne alse vervolghde schout It(em) sal de wyn de voirs(creven) goede/
wel en(de) loflijc bevreedt en(de) begracht laten te sijnen afscheiden gelijc/
hij die vant te sijne(n) income(n) It(em) sal de voirs(creven) roelof elcx jaers inde
//
inde voirs(creven) goede leve(re)n vijftich mandelen stroes en(de) de wyn vijfentwintich en(de)/
de selve wyn sal de voirs(creven) roulofs mandelen halen daer hijse coepen sal sond(er)/
cost des selfs roelofs dwelc men int hof aldaer sluyten sal slijten sal en(de)/
mest daer af maken en(de) dat opt voirs(creven) lant vue(re)n slants meste p(ro)fijte It(em) sal de/
voirs(creven) wyn int voirs(creven) hof jae(r)lix hie(re)n bynne(n) leve(re)n een en(de) dertich mandelen/
stroes walmen goet ende cusbaer om de huysinge daer mede te decken en(de) alsmen/
aldair plect ty(m)mert oft dect het zij tyegeldack of anders van ouden wercke/
daer af sal de voirs(creven) wyn den werclieden den montcost gegeven geve(n) ende/
de voirs(creven) roelof sal de voirs(creven) dachue(re)n betalen en(de) dies sal de voirs(creven) roelof/
den voirs(creven) wyn jaerlix copen sesshondert rijs en(de) die voirs(creven) wyn salse halen/
daer hijze coepen sal sonder cost des voirs(creven) roelofs Oec sal hij de voirs(creven) roelofs/
wijn als hij gesueden en(de) gevaett es van lynden tot loeven halen en(de)/
bringen It(em) doeft sal de voirs(creven) wyn alleen hebben en(de) alle doude wijngart hout/
It(em) des sal de wyn de nuwe staken aende(n) wijngart vue(re)n It(em) soe wes aen/
de voirs(creven) huyse vanden beesten des voirs(creven) wynne(n) gebroken wordt vand(er) und(er)ster/
rijkelen ned(er)waert dat zal de wyn weder doen maken sond(er) roelofs cost/
It(em) een sal noch en mach de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande niet hoervruchte(n)/
It(em) selen de voirs(creven) roulof en(de) de wyn inde brake moegen grave(n) met harre/
beyd(er) consente also vele als hen genuegen sal It(em) sal de voirs(creven) wyn twe/
boend(er) gelegen neve(n) thof aen roelofs van b(er)them lant wel en(de) loflijc gemest/
en(de) besaeyt gh laten sal op vier ged[t]idige voe(re)n gelijc sijnen rengenoten/
bove(n) en(de) beneden It(em) de storte en(de) de brake sal hij laten om gedaen op een voe(r)/
It(em) alsmen de voirs(creven) roelof helicht vand(er) voirs(creven) brilcht? dersschen sal soe/
sal de wyn den derssche(r) den montcost gheeven en(de) de voirs(creven) roelof de/
dachhue(re)n en(de) de(r)? voe(r) sal de wyn hebben van elken mudde grayns datme(n)/
alsoe dersschen sal een molenvat en(de) de voirs(creven) roelof salde crynssen/
behouden It(em) sal de voirs(creven) roelof geve(n) den voirs(ceven) wyn alle twe jae(re)n/
een tabbart laken Ende alle dese vorw(er)de (et)c(etera) cap(elle)[ma(n)] voshem junii [xx] a(nn)[o] xlvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer