SAL7739, Act: R°356.1 (593 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°356.1  
Act
Date: 1446-06-21

Transcription

2019-01-26 by Frans Feyaerts
Item uut dien dat roelof vranx die naden rechte der stad van loeven(en) den/
xvi[ten] dach van novemb(ri) int jair xiiii[c] xxxvi comen en(de) beleidt w(er)t totten haeflik(en)/
goeden claes geheten coel van montenaken zo waer die bevonden mogen werden/
opten dach van heden hadde doen inscriven jannese van monthenaken geheten/
coels zoon des voirs(creven) coels en(de) arnde vand(er) meynartshoven die de dochter heeft/
svoirs(creven) coels die hem ongebruyc deden aen de haeflike goede hier na genoe(m)pt/
te weten yerst aen v coeye en(de) vi calve(re)n de iii van eenen jae(re) en(de) iii van/
sjae(re) It(em) aen een soch met vi jongen en(de) aen iiii loepers en(de) i voelen/
It(em) aen ix te(n)nen scotelen zo cleyn zo groet en(de) vier dobbelie(re) ii tennen/
flesschen iii quaertca(n)nen en(de) aen iii derdelka(n)nen It(em) aen iiii eren potte/
i hantvatervat i becken en i lavoer It(em) aen iii pa(n)nen zo cope(re)n zo/
ijse(re)n ii ganspannen ii kandele(re)n ii soutvate eenen hael ii spete eenen/
roester i tange en(de) i hangen(d)ijser It(em) aen iii zwerte ketele It(em) aen eene/
vouden(en)tafele en(de) i vouden(en)zijdele een banck en(de) noch een voirzijdele It(em) aen/
vi bedden It(em) aen een half dosijne goed(er) cussen(en) v oercussen(en) en(de) vii dage/
lixsche cussen(en) It(em) aen i coetse ii scrijnen eenen kom ii yse(re)n hoede/
viii paer greven? ii paer coppe ii paer hantschoen iii paer scoud(er)lappe een/
pansier een hontscovele eenen crage ii borste een rijcleet en(de) ii ijseren/
gerden It(em) aen ii roede zaergen en(de) een wit cleet aen ii coetsen een/
vouwen(d)zijdele en(de) een ande(re) zijdele en(de) drie bedstede It(em) aen eenen schonen/
hertshoe(re)n een rynne eenen vrouwen desch een(en) staenden desch iiii terdecupe(n)/
en(de) ii wijnvate En(de) de selve twee p(er)sone tot hue(re)n dage van rechte niet/
comen en zijn noch oic hen p(rese)nteerden so wijsde tvo(n)nis d(er) scepen(en) van/
loeven(en) bijd(er) contumacien svoirs(creven) jannes en(de) arnts datmen den voirs(creven)/
roelove vanden voirs(creven) haefliken goeden houden zoude in zijnen beleide also/
verre het noch voe(r) hen comen was p(rese)nt(ibus) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(o) abs(oloens) junii/
xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer