SAL7739, Act: R°359.1-V°359.1 (599 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°359.1-V°359.1  
Act
Date: 1446-06-23

Transcription

2019-02-05 by Frans Feyaerts
It(em) navolgen(de) d(er) t(er)minacien en(de) ov(er)drage biden rade vand(er) stad uutgesproken tuschen/
h(er) janne vand(er) mee(re)n van zaventhen ridde(r) die na den rechte der stad van/
loeven beleidt es tot allen den goeden have en(de) erve henrix wilen vand(er)/
mee(re)n hoe sijns oems in deen zijde en(de) jouffr(ouwe) lijsbetten vand(er) mee(re)n/
weduwe pet(er)s wilen pypenpoy zuster des voirs(creven) h(er) jans in dande(re)/
gelijc de selve geregistreert staen ond(er) ons den xi[sten] dach van/
sporkille lestleden inhouden(de) vele en(de) div(er)se reden(en) mids den/
welken de voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth met hoe(re)n kijnde(re)n meynde dat/
hen tvoirs(creven) beleit aen hoe(r) versterffenisse en(de) kijnsgedeelte van tgheen/
des bleven wae(re) acht(er) den voirs(creven) wilen henricken vand(er) mee(re)n/
oem d(er) voirs(creven) h(er) jans en(de) jouffr(ouwe) lijsbetten te hijnde(re) noch onstaden/
gecomen en konde En(de) zund(er)linge ov(er)mids een vanden punten/
ind(er) voirs(creven) t(er)minacien begrepen inhouden(de) hoe de voirs(creven) h(er) jan ov(er)gaf/
en(de) voe(r) den vollen rade vander stad dat hij der selver sijnd(er) zust(er)/
met den voirs(creven) zijnen beleide gheen hijnder doen en woude vanden/
welken zij hem grotelic bedancten en(de) also eve(n)verre zij dat alsoe/
met den wethoude(re)n daer voe(r) men de voirs(creven) scepen(en) brieve met /
rechte afgegaen kan gethoenen konste zo hoepte zij na alle/
gelegenth(eit) en(de) redelich(eit) vand(er) zaken in hoe(re)r zijden en(de) navolgen(de)/
der t(er)minacien voerger(uert) dat de woerde des voirs(creven) h(er) jans voe(r)/
hoe(r) zund(er)linge stad en(de) macht gripen souden en(de) bid(er) wett/
daer voe(r) die gesproken wae(re)n van weerden en(de) machte/
gehouden werden Den voirs(creven) h(er) janne vand(er) mee(re)n daer op te/
meer stonden allige(re)nde meynde bij vele reden(en) eensdeels ind(er)/
t(er)mi(n)acien voirg(eruert) tot sijnre meyningen gecleert en(de) ande(re)n dat/
hem daenleggen der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth sijnre zust(er) tot/
gheenen hijnde(r) noch onstaden comen en soude zund(er)linge bij/
tween reden(en) daer toe bij hem gecleert Te weten(e) al waert/
also dat e(n)nige woerde vand(er) voirs(creven) p(rese)ntacien of ov(er)ghevene/
geweest wae(re)n so meynde hij nochtan dat hij in sijnd(er) reden(en)/
daer toe eensweeghs gevueght hadde also verre alst testame(n)t/
henrix wilen hoers oems begreep daer af de de selve h(er) jan/
eve(n)verre men der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten sijnre zuster tot hoe(re)n/
bethoene admitte(re)n soude sijn bethoen begheerde te doen en(de)/
oic wae(re) te vele tiden alsmen mynlic en(de) and(er)ssins vander/
voirs(creven) saken tracteerde te beiden zijden gep(ro)testeert geweest wes/
deen p(ar)tie of dande(re) seyde dat hoe(r) dat ter gheenre onstaden/
comen en soude nyeman(de) vanden scepen(en) of wethoude(re)n en hadde
//
hem oic gevraeght of men die p(rese)ntacie op hem tuyghen en(de) zegelen/
woude en(de) bij dien en(de) meer ande(re)n reden(en) van hem daer toe geseeght/
hoepte en(de) meynde de voirs(creven) h(er) jan dat de voirs(creven) sijn sust(er) met deser/
manie(re)n aen hem verdoelt wae(re) en(de) dat hem gheen van hoe(re)n/
aenlegghen tontstaden comen en soude al waert oic also dat zij de/
poenten van hoe(re)n vermete(n) gethoenen conste So heeft de raet/
vand(er) stad na desen te voe(re)n wael oversien en(de) gewoeghen allet/
tgheen des elc vanden voirs(creven) p(ar)tien tot sijnre manissen [meyninghen] geliefde/
te p(ro)pone(re)n gedet(er)mineert elker p(ar)tien voirscr(even) sijn thoenisse van/
sijnen vermeten te hebben dwelc bider stad in vormen van rechte/
aengehoert sijnde de selve stad na veele manie(re)n daer inne/
openbairlic bevonden waert dat de voirs(creven) h(er) jan de voirs(creven) p(rese)ntacie/
na den vermete der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten sijnre zuster gedaen hadde/
overdroegh de raet vander stad voirs(creven) notabelic vergadert/
ten uut(er)sten na tgheen des van voe(r) tot achter ind(er) voirs(creven) saken gesciet/
was voe(r) reden(en) en(de) recht na dov(er)gheven dat de voirs(creven) h(er) jan/
ov(er)gegeven hadde dat jouffr(ouwe) lijsbetten sijnre zuster dbeleit/
voirs(creven) daer mede de selve h(er) jan hoe(r) brued(er) beleidt es totten/
goeden henrix wilen vand(er) mee(re)n hoe(re)r beyder oem gheen hijnd(er)/
sijn en sal noch onstade doen aen de goede des voirs(creven) wilen henrix/
vand(er) mee(re)n die de voirs(creven) h(er) jan opten dach van heden metten/
voirs(creven) beleide houden(de) es Op also oft der selver jouffr(ouwe) lijsbetten/
van dien hoe(r) kijnsgedeelte gelieft taenverden dat zij dan inbr(re)nghen/
sal wes zij voertijts met huweliker vorwerden scepen(en) brieven/
of testamenten vanden selven goeden gehadt heeft en(de) zo wes/
and(er)s voermaels met den voirs(creven) scepen(en) brieven dgedaen es dat/
dat van machte en(de) weerden bliven sal Cor(am) abs(oloens) dyeven/
burgim(a)g(ist)ris [lombart] wijtvliet pynnoc scab(inis) opp(endorp) kersmake(re) rijke [god(efrid)o] roelofs/
nethen(en) roelants vranx hekerlinc vynkenbosch lynthe(re) naen/
buetsele clerck pols en(de) mersels consiliariis in p(ro)festo b(ea)ti joh(annis)/
baptiste ante nonam a(n)no xlvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer