SAL7739, Act: V°198.3 (340 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°198.3  
Act
Date: 1446-02-04

Transcription

 by 
It(em) de voirs(creven) gehuysschen hebben den voirs(creven) scoutbrief bekent den voirs(creven)/
henricken die getruwt heeft margrieten dochter der selv(er) gehuysschen/
en(de) marien hoird(er) beider dochter te dier meyni(n)gen dat zij oft e(n)nich/
van hen beiden alst hem gelieft hem d(aer) met sal moegen doen leyden/
tot allen den goeden have en(de) erve des selfs peters en(de) sijns wijfs om/
metten selven beleyde elc van hen te moegen hebben ende te gecrigen/
op de manie(re)n hier nae volgen(de) des hier nae gescreven steet Te wete(n)/
als waert dat zij tsamen beide oft elc zund(er)linge daden leiden also/
zij moegen alst hen gelieft so es nochtan ond(er)sproken dat tselve/
beleidt ond(er) scepen(en) van loeve(en) sal bliven liggen(de) also lange als de/
selve gehuysschen oft de lanxste [leven(de)] van hen leven sal ende dat zij/
tsamen de selve hoe(r) goede die zij hebben oft vercrigen mochten/
altoes sullen moegen mynde(re)n tot hoerer to noetdorst behoef en(de)/
verteeren ofs zijs behoeven Maer also schie(r) zij beide aflivich sijn/
wordden selen de selve henrick en(de) marie metten voirs(creven) scepen(en)/
brieve zo wa(n)neer dien geleydt wordt aen derfgoede der voirs(creven)/
gehuysschen die nae hen bliven sullen onv(er)cocht en(de) onv(er)teert moege(n)/
trecken elc van hen xxv lichte gulden(en) x stuv(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs)/
h(ere)n voe(r) elken gul(den) eens en(de) d(aer)toe noch tsamen alsvan als van alle/
alsulken beruerlijke goede also wael vliegen(de) erve als have als/
zij acht(er) laten sulle(n) op den dach vand(er) aflivich(eit) vande(n) lanxste(n) leven(de)/
van hen beyde(n) oft elc sijn helicht soe dat hen gelieft te doen tsamen/
oft besund(er)t en(de) niet voird(er) en sal d(aer) met gewracht wordd(en) cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-11-24 by Jos Jonckheer