SAL7739, Act: V°324.3 (538 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°324.3  
Act
Date: 1446-05-24

Transcription

2018-11-05 by Frans Feyaerts
It(em) gheert cruypelant die geleidt es tot den goeden gheerts wilen/
cruypelant sijns vaders in deen zijde h(er) floreys zannen prieste(r)/
willem de haen met hoe(re)n medeplichte(re)n die geleidt zijn tot/
den goeden wout(er) hollants in dande(re) hebben tegen malcande(re)n/
dach van thoenissen van en donredage naestcomen(de) in viii/
dagen te mistide cor(am) om(n)ibus scab(inis) in placito sdijs(dach) maii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer