SAL7739, Act: V°356.2 (595 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°356.2  
Act
Date: 1446-06-22

Transcription

2019-01-25 by Frans Feyaerts
It(em) h(er) goert de mu(n)te(re) prieste(r) en(de) jan loenijs van loevenjoul hebben genome(n)/
en(de) bekent dat zij genomen hebben opde usage en(de) gewoente vande(r) secu(n)dar(ien)/
kercken van ludick vanden deken van h(er) sebastians deken en(de) canonick/
en(de) h(ere)n janne buetchey [putchey] canonick d(er) [collegien] kerken van s(in)te adelinen [te] weseten inde(n)/
name vand(er) voirs(creven) cap(it)len de thiende die de selve collegie oft de he(re)n d(er)/
voirs(creven) collegien houden(de) zijn [es] inde p(ro)chie van loevenjoul en(de) d(air)omtrent/
Te houden en(de) te hebben van s(in)t jansmisse naestcomen(de) eenen t(er)mijn/
van drie jae(re)n lanck deen na dand(er) d(aer)na sond(er) middel volgen(de) te/
weten elcx jaers dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om hond(er)t rijnsch(en) gul(den) van/
goude goet en(de) geve oft de w(er)de d(aer)af alle jae(re) s(in)t jansmisse baptiste(n)/
te betalen den voirs(creven) h(ere)n sebastiane en(de) h(ere)n janne den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde [en(de) h(ere)n goerde ute(n) lyemi(n)ge(n) p(ro)chiae(n) te loeve(n)joul] tot behoef d(er) voirs(creven) cap(it)len oft den eenen van hen breng(er) sbriefs/
jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde/
schout It(em) selen de voirs(creven) h(ere)n goert en(de) jan loenijs [noch gheven] den voirs(creven) h(ere)n/
sebastiane en(de) h(ere)n janne [en(de) h(er) goerde of den eene(n) van hen breng(er) sbriefs] jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde iiii/
goed(er) cusbaerd(er) walme(re) geven En(de) h(ier)af zijn borg(en) des voirs(creven)/
h(ere)n goerds en(dde) jans loenijs arnt de mu(n)te(re) wonen(de) te loeven(en) en(de)/
vranck loenijs [vad(er) svoirs(creven) jans loenijs] de welke de voirs(creven) h(er) goert en(de) jan h(ier)af geloeft/
hebben scadeloes tontheffen lomb(art) vynck junii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer