SAL7739, Act: V°363.3 (604 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°363.3  
Act
Date: 1446-06-21

Transcription

2019-02-13 by Frans Feyaerts
It(em) metten voirs(creven) scoutbrieve ende beleydtbrieve sullen hen de voirs(creven) claes/
en(de) gerardus moegen behelpen alst hen gelieft om bynne(n) eenen jae(re) naest/
comen(de) vand(er) voirs(creven) lijftocht onthaven te sijne ende wes cost scaden last/
oft co(m)mers om eld(er) gelt te fijne(re)n sij mids der voirs(creven) bo[r]chtocht leden het/
wae(re) cost van rechte oft ande(re)n dien heeft geconsenteert de voirs(creven) jonck(er)/
jan dat zij ombelet van hem en(de) den sijnen aen sijn goede te wat plaetse(n)/
die sijn gelege(n) en(de) soud(e) sijne(n) abolch sullen moege(n) verhale(n) alsoe wale eer/
sij de voirs(creven) schout gecuelt hadden als d(aer) nae eis(dem)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer