SAL7740, Act: V°24.1 (48 of 75)
Search Act
previous | next
Act V°24.1  
Act
Date: 1446-07-13

Transcription

2020-03-05 by Mi-Je Van Gils
Item hoewael peter knoep heeft ov(er)gegeven voe(r) scepen(en) van loeven(e) opten dach/
van heden met rechte janne symoens van thienen voirspreke twee/
scepen(en) brieve van loeven(e) de welke de voirs(creven) peter spreken(de) hadde den eenen/
besund(er) op janne broeckart van xix gulden rijders den and(ere)n spreken(de) op/
janne de lu en(de) den voirs(creven) janne broeckarts tsamen van xii gulden rijd(er)s/
So es nochtan ond(er)sproken en(de) bevorw(er)t tusschen den voirs(creven) pete(re)n knoep en(de)/
janne symoens dat de selve jan symoens met beide den voirs(creven) scepen(en)/
brieven niet voird(er) opleg volgen oft werken en sal dan tott(er) so(m)men van/
xxv gulden(en) rijd(er)s En(de) voirt heeft geloeft de voirs(creven) pet(er) den voirs(creven) janne/
symoens oft de p(er)sone inde voirs(creven) brieve begrepen e(n)nige doeghtelike/
betalinge bijgebringen konsten ond(er) de voirs(creven) xxv rijders den voirs(creven) pete(re)n/
voirmaels gesciet zijnde datt alsulken so(m)me en(de) afslagh de voirs(creven) peter/
den voirs(creven) janne symoens wed(er) opleggen en(de) betalen zal cor(am) roelofs/
ov(er)wynge julii xiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-01-23 by Jos Jonckheer