SAL7741, Act: R°241.1 (276 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°241.1  
Act
Date: 1448-05-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-12 by Gerry Van Helmont
Item reyne(r) van liefkenrode zoon jans wilen van liefkenrode en(de)/
joffr(ouwe) katlijne vander monicken zijn wijf dochter jans vander/
monicken in teg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loeven(e) gestaen hebben gekent/
en(de) gelijdt dat de voirs(creven) jan vander monicken hen in huwelik(er)/
voirw(er)den bewijst en(de) ov(er)gegeven heeft de goede hierna genoempt/
Te weten inden yersten thof gelegen te bloemendale inde p(ro)chie/
van halen met allen zijnen toebehoirten houdende inde mate dertich/
boend(er) of dairomtrent gelijc des voirs(creven) jans vader dat aldair te/
houden plach Item een bloc ond(er) lant en(de) eeussel houden(de) ond(er)half/
boend(er) of d(air)omtrent geleg(en) te waesmont by tgemeyn broec ald(air)/
It(em) twee stucken beempts houdende vijf daghmalen geleg(en) te/
gheetbeetse gelijc die comen zijn vand(er) zijden joffr(ouwe) machtelden/
van janshoven yerste wijf des voirs(creven) jans Item de goede geleg(en)/
te waesmont te houthem en(de) te wese(r) de welke daneel van/
halmale den voirs(creven) janne vand(er) monicken bewijst en(de) ov(er)gegeven/
heeft voir alsulken xxii(½) mudden corens pachts van s(int)truden/
en(de) mate van leeuwe als de voirs(creven) daneel hem sculdigh was/
te bewisen gelijc scepen(en) brieve van loeven(e) opte voirs(creven) huwelike/
vorw(er)de en(de) opte bewijsnisse gemaect dat claerlik(er) inhouden en(de)/
begripen Mids welken goeden hen ind(er) voirs(creven) maten ov(er)gegeve(n)/
en(de) bewijst de voirs(creven) reyne(r) en(de) zijn wijf voirt gekent en(de)/
gelijdt hebben dat zij dairmede ontfangen hebben een goede/
wettige deilinge bewisinge en(de) genoechdoen van alle den/
goeden die d hoir [der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlinen] bleven en(de) verstorven zijn van joffr(ouwe)/
machtelden wilen van janshoven [hoerd(er)] moed(er) der voirs(creven) joffr(ouwe) katlijne(n)/
en(de) die hoir versterven en(de) aencome(n) souden mogen na de doot/
des voirs(creven) jans vand(er) monicken [hoers vad(er)s] en(de) dat alle dande(re) goede/
hoedanigh die zijn buyten hoirer huwelik(er) vorw(er)den begrepe(n)/
sculdigh zijn te bliven en(de) toetecomen den wettigen kijnderen/
des voirs(creven) jans vander monicken vanden naebedde en(de) dat/
dat inder selv(er) huwelik(er) vorwerden condicie en(de) bespreck was/
en(de) heeft [hebben] opte selve ande(re) goede halmelinge met behoirliken/
renu(n)ciacien [ge]worpen en(de) vertegen Gelovende de voirs(creven) reyne(re)/
en(de) joffr(ouwe) katlijne zijn wijf voir hen hoiren erven en(de) nacomeli(n)ge(n)/
den voirs(creven) janne vander monicken inden name en(de) van wegen/
en(de) tot behoef d(er) nakijnd(ere)n des selfs jans dairaf altoes genoech/
te doen also dat den voirs(creven) janne en(de) zijnen nakijnd(ere)n vast en(de)/
zeker zijn moge tot eeuwegen dagen witte willem(air) maii xvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus