SAL7741, Act: R°243.1-V°243.1 (277 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°243.1-V°243.1  
Act
Date: 1448-05-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-12 by Gerry Van Helmont
Cond zij allen lieden dat een deylinge en(de) sceidinge geschiet zijnde tuschen/
goerde en(de) janne vander smissen gebruede(re)n zoens jans wilen vander/
smissen op en(de) vanden goeden die hen bleven en(de) verstorven zijn nae/
en(de) vander doot des voirs(creven) wilen jans hoers vaders en(de) wilen/
margrieten zijns wijfs moed(er) der voirs(creven) gebruede(re)n So es [sijn] bleve(n)/
en(de) gevallen den voirs(creven) ja(n)ne vander smissen in zijnre deylingen/
de b goede hier na bescreven Inden iersten huys en(de) hof metten/
ene(n) dorganghe gelegen besijden [aen beide zijden va(n)] den selven huyse ten goeden/
wart die den voirs(creven) goerde in zijnre deylingen gevalle(n) zijn/
en(de) ande(re)n zijnen toebehoerten gelijc de selve goede gelege(n)/
zijn inde heiligheest strate tuschen de goede henrix scoerbroet/
en(de) thuys ende [metter] hofve dat den voirs(creven) goerde in zijnre dey/
lingen gevallen z es It(em) enen hof gelegen te loeven/
inden heverlewech tuschen de goede arnts boxhoe(re)n en(de)/
h(er)gheerts van zantb(er)ghen priesters [ridders] voertaen es zo es/
bleve(n) en(de) gevallen den voirs(creven) goerde in zijnre deilingen/
tvoirs(creven) thuys en(de) hof voergeruert met [metten hove en(de) ande(re)n] zijne(n) toebehoerten/
gelegen tuschen den voirs(creven) d [de] goede jans ty(m)mermans/
en(de) den voirs(creven) doerganc [des voirs(creven) jans d(aer) aen comende gelegen] op welken doerganc de/
tvoirs(creven) [tselve] thuys des voirs(creven) goerts zinen oesendrup l erflic/
hebben sal and(er)halven [voet] breet It(em) een vierdel wijng(ar)ts/
luttel myn of meer gelegen opten volgelsanck tuschen/
de goede jans van udekem en(de) willems van hondsb(er)ge/
Ende es in des(er) deylingen claerlic ond(er)sproken dat de/
voirs(creven) jan den voirs(creven) doerganc tus gelege(en) tusche(n) zijn/
huys en(de) thuys des voirs(creven) goerts bevreden sal aen tstrate/
met ene(n) gestijpte en(de) dat ald(aer) also bevreedt houden/
tot eeuwigen dagen en(de) dat de voirs(creven) goert in/
zinen hof he voirs(creven) hof hem in zijnre deilingen gevalle(n)/
zijnde en(de) renende aenden hof des voirs(creven) jans sijns brued(er)s/
gheen boome meer setten noch planten en sal moegen/
dan daer nu staen ten wa(r)e dat e(n)nich van dier nu/
staen verdroeghden daer voe(r) hij alsda(n) [opte selve plaetse] ene(n) ande(re)n vande(n)/
selve(n) arnde [aerde] sal moegen setten en(de) dat also me(n)nichwerve(n)/
als de selve boome also verdroeghen voertmeer so es/
tuschen de voirs(creven) gebruede(re) gevorw(er)t zo of e(n)nich van hen/
e(n)nige goede in zijnre deylinge(n) gevallen gevallen verlore
//
metten rechten of waert dat me(n) bevonden metten rechte dat/
daer e(n)nigen [ande(re)n] tsijs of co(m)mer uutginghe d ande(re)n of meer/
dan twee oude grote twee capuyne en(de) twee halst(ere)n rox/
d(er) maten va(n) loeven erflix chijns en(de) renten uutgaende/
die de voirs(creven) gebruede(re) nu weten uutgaende uuten voirs(creven)/
hove gelegen inden heverlewech dat de selve/
gebuede(re) van alsulken verliesse en(de) la co(m)me(r) ende/
last d te gelike gel gelden en(de) dragen selen sond(er)/
argelist welke deilinge aldus ge wittelic geschiet/
zijnde de voirs(creven) gebruede(re) geloeft hebben [geloeft] malcande(re)n/
vast gestedich en(de) va(n) werden te houden tot eeuwigen/
dage(n) malc op tgedeelte des and(er)s wittelic/
verth met halve verthiende en(de) renu(n)cie(re)nde/
gelovende voerts deen den ande(re)n altijt d(aer) af/
genoech te doen also dat elken van hen vast en(de)/
seker sijn moege wyn h(ier) wa(r)en over wynge/
hortbeke maii xx
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus