SAL7741, Act: R°247.3 (286 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°247.3  
Act
Date: 1448-05-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-22 by Gerry Van Helmont
It(em) met desen brieve selen hen de voirs(creven) kijnde(re) of een oft meer van hen doen leyden/
totten erflijken goeden des vaders voirs(creven) aerts hoers vad(er)s alst hen gelieft zo/
verre hij die besatt bij sijnen yersten wive moed(er) der voirs(creven) kijnde(re) ende die hij/
in sijnen wedewestoele vercregen heeft uutgenomen (½) boend(er) beemts gelegen/
bynnen moelenbeke geheeten dmaeyeeussel daertoe de voirs(creven) marie hoe(r) niet/
en sal moegen doen leyden maer de ande(re) wel met welken beleyde zij den/
voirs(creven) hoer(en) vad(er) gheen letsel en selen moegen doen aen sijn tocht maer/
mids dat hem hoe(r) moed(er) zijn yerste wijf maecte zijnen wille metten goede(n)/
te doen weren dat hij die niet en vercope noch en belaste voerd(er) dan/
om zijn nootdorste d(aer)af te nemen zo verre hij des ter goeder meyni(n)gen van/
noode wa(r)e Ende al waert dat zij tsamen niet geleydt en worden soe selen/
sculdich sijn de geleydde den ande(re)n gelijc hen te laten deylen inde goede uut/
genomen tvoirs(creven) beemdeken d(aer)inne de voirs(creven) marie niet deylen en sal zij en/
heeft afgegaen met rechte van hoer(en) kijnsgedeelte inde goede die de vad(er)/
vercocht heeft mathijse de cleppe(re) ende als zij dat gedaen heeft soe sal zij/
oec gelijc den ande(re)n int voirs(creven) beemdeken deylen al ter goeder meyni(n)gen en(de)/
sonder argelist ende om tot deser meyni(n)gen metten voirs(creven) brieven gewracht/
te werden en(de) niet voerd(er) so selen zij alhier bliven cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus