SAL7741, Act: R°51.4-V°51.1 (104 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°51.4-V°51.1  
Act
Date: 1447-09-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-10 by Gerry Van Helmont
It(em) hoe wale ind(er) voirs(creven) warandeerscap niet geruert en es vanden erfrenten/
die arnt willems aende voirs(creven) goede heeft so es nochtans bevorw(er)t dat de /
voirs(creven) katelijne noch hoe(r) kijnde(re) d(aer) o(m)me metter waerscap mids d(aer) nuw ordina(n)cien/
d(aer)op gemaect niet gepraempt en sulle(n) w(or)den maer sullen de voirs(creven) margriete en(de)/
hoe(r) kijnde(re) mette(n) voirs(creven) ond(er)pande hen d(aer) voe(r) gesett te vreden sijn voertaen es noch tusschen de voirs(creven) p(ar)tien bevorw(er)t en(de) claerlijc ond(er)sproken dat hoe/
wale ind(er) voirs(creven) guedingen mede gegoedt es tgebruyck vand(er) voirs(creven) porte(n)/
en(de) doerganghe waert dat de voirs(creven) twee woeni(n)gen tselve gebruyck/
met rechte niet en mochten hebben ende de ande(re) in dan de voirs(creven) katlijne/
oft hoe(r) naecomelinge die gelijc hoe(r) inden voirs(creven) uutganghe gericht sijn/
dat weerden met rechte also dat maer den eenen huyse en mochte volge(n) dat dan tvoirs(creven) huys dat de voirs(creven) katlijne ald(aer) behelt dat gebreck[uyck] hebben/
en(de) behouden soude en(de) dand(er) niet en(de) vandien soude(n) de selve katlijne ende/
hoe(r) kijnde(re) vanden voirs(creven) genoechdoen ongepraempt bliven sond(er) argelist eisd(em)/
Ende alse vand(er) loten gooten liggen(de) tusschen tvoirs(creven) huys d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n)/
en(de) hoe(re)n kijnde(re)n en(de) de goede arnts mu(n)ters Es oec bevorw(er)t dat de voirs(creven)/
katlijne noch hoe(r) naecomelinge d(aer)inne niet gericht sijn en sullen noch oec/
gehouden [sijn] in e(n)nige reparatie oft cost vand(er) selv(er) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus