SAL7741, Act: V°80.3 (171 of 325)
Search Act
previous | next
Act V°80.3  
Act
Date: 1447-10-23

Transcription

2020-03-19 by Gerry Van Helmont
Item margriete wedewe cornelijs wijlen lambrechts ende jan hoe(re) zoon te voren uut/
horen brode gedaen sijn comen in tegenwordich(eit) der scepen(en) van loeven(e) ende/
hebben genomen ende bekent dat zij genomen hebben van he(re)n janne de broede pbre/
prieste(r) ende jouffr(ouwe) machtelden sijnre zuster wedewe jans wijlen kerstiaens/
een half boender lants luttel myn oft meer gelegen te berthem tusschen de cop/
strate ende de goede sgodshuys vander banck Te houden ende te hebben van/
halfmerte lestleden eenen t(er)mijn van xii ja(r)en langc deen nae dand(er) sond(er)/
myddel volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynnen voe(r) viii moelevaten rogs goets/
en(de) payabels d(er) maten van loeven(e) te sente andriesmisse apostels te betalen/
en(de) te loeven te leve(re)n den voirs(creven) h(ere)n janne ende jouffr(ouwe) machtelden of den/
eenen van hen breng(er) des briefs alle ja(r)e den voirs(ceven) t(er)mijn due(re)nde ende telken/
t(er)mijne alse v(er)volghde schout Ende es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynnen/
tvoirs(creven) lant selen wynnen ende werven gelijc reengenoten boven ende/
beneden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) die ten eynde vanden selven laten also/
zijt aenveerdt hebben te weten bloet en(de) ten lesten twee ja(r)en sullen sijt/
tvoirs(creven) lant eens wel en(de) loflijc ov(er)mesten cor(am) wynghe hortbeke oct(obris) xxiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus