SAL7741, Act: V°84.4 (178 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°84.4  
Act
Date: 1447-11-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-19 by Gerry Van Helmont
Keerberghe zw(er)tghooir/
It(em) also als de stad van loeven(e) ten vervolghe bernarts van keerb(er)gen ons [hoir(s)] ingesetens(en)/
poirters die beleydt es totten haeflijken goeden henrix van zwertgoer van gheele/
hoe(r) brieve gescreven heeft aenden scouth(eit) van olmen dat hij bedwonge janne/
van rootvenne geheeten teschman die hem ongebruykich maecte en(de) vanden voirs(creven)/
goeden ond(er)hadde een panchier den selven janne dach besceidende op heden alhier/
int recht te comen ende de voirs(creven) jan tot sijnen dage op heden inden rechte/
niet gecompareert en es den voirs(creven) bernarde hem ald(aer) p(rese)nterende versueken(de)/
in sijnen beleyde gehouden te werden So hebben de he(re)n tscepen(en) van loeven(e) t(er)/
manissen smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse zo waer de voirs(creven) jan niet en quame/
ten opstaene smeyers en(de) der scepen(en) als hij en dede datmen dan de(n) voirs(creven)/
bernarde vanden voirs(creven) panchiere houden soude in sijnen beleyde also v(er)re het/
noch voe(r) scepen(en) comen es cor(am) do(mino) py(n)noc ja(cobo) py(n)noc witte hortbeke nove(mb)r(is)/
ii[a]
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus