SAL7742, Act: V°90.1-R°91.1 (200 of 606)
Search Act
previous | next
Act V°90.1-R°91.1  
Act
Date: 1448-10-29

Transcription

2019-11-29 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat een deylinghe geschiet sijnde tusschen margrieten/
wynters wedewe jans wijlen pyeders met wille ende consente henrix van/
heyleshem die naeden rechte der stad van loeven(en) beleyd es totten goeden/
des voirs(creven) wijlen jans pyeders in deen zijde ende cleme(n)cien wedewe jans wijlen/
van dyeven janne willems ende goerde bubbele(re) als momboe(re)n hoird(er) werdy(n)nen/
dochte(re)n des voirs(creven) wijlen jans van dyeven ende cleme(n)cien ende henricke vande(n)/
hogenhuys voe(r) hen selven ende voe(r) goessene vanden zande geheeten luycx/
ende sijnen wive dochter der voirs(creven) cleme(n)cien ende wijlen jans van dyeven/
ende oec [voer] henricke janne katlijnen cleme(n)cien lijsbetten ende marien kijnde(re) des/
voirs(creven) henrix die [hij] heeft van katlijnen wijlen van dyeven docht(er) des voirs(creven) wijlen/
jans van dyeven ende cleme(n)cien in dande(re) Alse vanden goeden h(ier) nae bescreven/
de welke de voirs(creven) jan pyeders vercreegh met wijlen cleme(n)cien sijnen voerwive/
moeder cleme(n)cien voirs(creven) Inden yersten van eenen huyse ende hove gelegen inde/
wyerinck tusschen de goede goessens vanden zande voirscr(even) ende claes de/
wa(n)nemake(re) comen(de) met eenen eynde vanden voirs(creven) hove achter de goede des/
voirs(creven) goessens tusschen de g selve goede ende de goede willems de mol platijn/
makers ende neven de goede toebehoirende den huyse geheeten den teemps It(em)/
van eene(n) stuck wijng(ar)ts houden(de) i vierdel oft d(aer) omtrent gelegen inde rauwe/
strate tusschen de goede b(er)telmeeus de hont ende de stocgoede des voirs(creven) jans/
pyed(er)s So es bleven ende gevallen der voirs(creven) margrieten in hoe(re)r deylinghen/
tvoirs(creven) huys metten hove also verre dien achter tselve huys gelegen is op/
allen last ende co(m)mer daer voe(r) uutgaende Voertaen soe sijn bleven der voirs(creven)/
cleme(n)cien ende hoe(re)n medeplichte(re)n tvoirs(creven) stuck wijng(ar)ts metten ande(re)n gedeelte/
vanden voirs(creven) hove gelijc tselve gedeelte vanden hove gelegen is tusschen de/
goede des voirs(creven) goessens vanden zande aen deen zijde ende de goede willems/
van molle aen dande(re) ende de goede toebehoirende den teempse voirs(creven) aen de/
derde ende dander gedeelte vanden voirs(creven) hove der voirs(creven) margrieten aende/
vierde zijde oec op allen last ende co(m)mer die daer sculdich es uut te gaene/
Met alsulker condicien dat de voirs(creven) margriete sal hebben ende behouden hoe(re)n/
oesendrup vanden voirs(creven) huyse ten goeden waert des voirs(creven) goessens gelijc/
tselve huys dien opten dach van heden ald(aer) heeft ende dat dwater comen(de)/
vanden selven huyse ende vanden huysen des voirs(creven) goessens daer neven gelegen/
de selve goessen ende margriete sullen leyden acht(er)warts tusschen hoird(er) beid(er)/
hove doer een goote die zij te gelijken coste selen doen leggen ende houden/
van opden hoeck vanden huyse der selver margrieten lijnrechte tot op den/
cant vanden wat(er)gate daer tegen staende tusschen de huyse des voirs(creven) wille(m)s/
van molle ende jans de clerck te weten opten cant ten goeden waert des/
voirs(creven) willems van molle welke goote hoerer beider erve sceiden sal Welke/
deylinghe de voirs(creven) p(ar)tien geloeft hebben vast ende gestentich te houden [et sat(is)f(acere) p(ro)ut] (et)c(etera)/
Voirts so hebben geloeft de voirs(creven) cleme(n)cie henrick geldens jan willems/
/ ende goert de bubbele(re) den voirs(creven) goessen ende sijnen wive in desen te/
vervaen desgelijx heeft geloeft de voirs(creven) henrick geldens sijn voirs(creven) kijnde(re)/
te vervaen soe wa(n)neer die mu(n)dich sijn (et)c(etera) kersmake(re) lynte(re) oct(obris) xxix
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-01 by Inge Moris