SAL7743, Act: V°170.1 (229 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°170.1  
Act
Date: 1450-01-24

Transcription

2020-01-08 by annemie goyens
It(em) vanden gedinghe dat geweest es voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
tusschen henricke eveloeghe aens aenlegge(re) ter eenre zijden en(de) jacoppe scavart/
ter ande(re) alse vander comenscap van eenen huyse ende hove met zijnre toeh/
toebehoirten des voirs(creven) henrix gelegen inde dorpstrata tusschen thuys geheeten/
de jacht en(de) de goede wouters vande(n) broecke cled(er)make(r) ter ande(re) in welke gedinghe/
claerlijc gethoent waert dat de voirs(creven) jacob de voirs(creven) goede cochte tegen/
den voirs(creven) henricken opten ouden tsijs te weten xxix stuv(er)s en(de) i pl(a)c(ken) en(de) voirt/
om hond(er)t en(de) vijftich rijd(er)s die gestelt souden werden tot erfrenten de(n) pe(n)ninck/
met achthienen dwelc gereekent w(er)t omtrent acht rijd(er)s tsjaers d(aer)af de/
voirs(creven) jacob soude henricke goede vestich(eit) doen en(de) die aflegge(n) bynne(n) den/
naesten vijf jae(re)n en(de) henrick soude hem de guedinghe doen los opte(n) voirs(creven)/
ouden tsijs bynne(n) vier of vijf dagen naed(er) comenscap die geschiedde omtrent/
vijf of sess weeken h(ier) voe(r) behoudelijc dat henrick d(aer) voe(r) inne soude/
bliven woenen(de) tot s(in)t jansmisse naestcomen(de) en(de) dan soude hijt jacoppen/
los leve(re)n Voirt soe waert vanden getuygen gecleert dat henrick/
seyde hij hadde gelts te doen hij moeste ewat gelts gereet hebben/
d(aer)op jacob seide het en soude op sesse oft op seven rijd(er)s niet steeken/
hem in afcortingen te gheven Hevet tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven/
gewijst dat de p(ar)tien malcande(re)n voldoen sullen nae dat de waerh(eit)/
gedragen heeft cor(am) abs(oloens) witte ov(er)wynghe willem(air) hazenb(er)ge ja(nuarii)/
xxiiii
Contributorsannemie goyens , Lieve Van Hoestenberghe , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-04 by Inge Moris