SAL7744, Act: R°24.2 (46 of 573)
Search Act
previous | next
Act R°24.2  
Act

Transcription

2019-12-30 by Sarah Macquoy
It(em) want de voirs(creven) henrick vanden voirs(creven) janne zeke(re) goede te/
pyetrain gelegen in jaerschae(re)n en(de) pechtingen genomen heeft gelijc/
d(aer)af de voirs(creven) janne den voirs(creven) henricke int incomen geleent [en(de) ond(er) gelaten] heeft/
tgheene des h(ier) nae h volght Yerst vijfthien grijpen xiii(½) stuv(er)s/
en(de) een pl(a)c voe(r) de grijpe negenthien sacken coe(re)ns en(de) een half/
pacht van pyetrain en(de) mate van thienen
de helicht van sess sacken/
mudden haveren en(de) mate van thienen de helicht van eene(n) mudde/
tarv spelten d(er) maten voirs(creven) de helicht van lx gebonden hoys elc/
gebont wesende alse zwaer als een zist(er) coe(re)ns en(de) de helicht/
van ii[c] schone voesterien ond(er) erweten veetsen en(de) erwete ande(re)/
voesteringen en(de) voirs(creven) de helicht van xxx wannen caefs den/
welke de voirs(creven) henricke nae uutwijsen en(de)
[en(de)] de helicht van/
ii[c] schove stroes Welke presten de voirs(creven) henrick den voirs(creven)/
janne geloeft heeft te gheven en(de) te restitue(re)n int afsceiden sijns/
voirs(creven) t(er)mijns gelijc zeke(re) cyrograffen d(aer)op gemaect dat uutwijsen/
So heeft de voirs(creven) henrick den voirs(creven) brief bekent dat de/
voirs(creven) jan d(aer) mede mach wercken om de selve presten voirs(creven) te/
gecrigen en(de) niet voird(er) en Maer oftmen bevonde dat de voirs(creven)/
cyrograffen meer presten inhielden so sal de voirs(creven) jan die/
desgelijx mette(n) selve voirs(creven) brieve v(er)reycken
[en(de)] oec voirts oft men/
bevonde dat de voirs(creven) henrick in e(n)nigen gebreke wae(re) van e(n)nige(n)/
vorw(er)den en(de) condicien inden selven cyrograffen begrepen het/
ware vande(n) goeden te wynne(n) en(de) te werven oft and(er)ssins so/
sal de voirs(creven) jan mette(n) voirs(creven) brieve wercken oft d(aer)af v(er)richti(n)ge/
te hebben naeden inhouden voirs(creven) cyrograffen
ContributorsSabrina Keyaerts , Inge Moris , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-03 by Sabrina Keyaerts