SAL7746, Act: R°5.2 (11 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°5.2  
Act

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
It(em) arnt du mont ende eernart [arnt] sijn soen verthijende in des(er) der p(ri)vilegien/
vander univ(er)siteit van loeven(e) en(de) te voe(re)n uut des voirs(creven) arnts sijns vaders/
broode gedaen hebben geloeft janne sluysman dat zij den selven ja(n)ne tsijnre/
manissen en(de) sonder sijnen cost behoerlijke guedinge ende vesticheit doen/
sullen van twee grijpen veertich pl(a)c(ken) voe(r) de grijpe gereekent en(de) van/
seven en(de) een halve pl(a)c(en) erflijk(er) renten alle jae(re) van nu voirtaen te sent/
jansmisse baptisten te betalen aen en(de) op hu(n)ne gelege met huysen hoven/
wynnen(de) landen bog(ar)den en(de) ande(re)n sijnen toebehoirten gelegen te sent jans/
gheest bijde goede willems goffart en(de) de strate ald(aer) gelijcmen dat/
houdt te leene van m(ijn) jonck(er) van gheete van welker guedingen die/
zij hem also doen sullen zij geloeft hebben den voirs(creven) janne als [alt(oes)] genoech/
te doen en(de) de voirs(creven) goede voe(r) ombelast leen and(er)s dan vanden voirs(creven)/
renten te warande(re)n also dat hem vast en(de) sek(er) sijn moege tot eeuwege(n)/
dagen h(ier) inne ond(er)sproken dat zij de selve rente sullen moegen quijte(n)/
bynnen sess jae(re)n van sent jansmisse voerleden sond(er) myddel volgende/
elken pe(n)ninck d(aer)af met achthien gelijken pe(n)ningen en(de) met vollen/
renten roelofs roelofs julii p(rim)[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-05-04 by Inge Moris