SAL7749, Act: R°204.3 (1628 of 2646)
Search Act
previous | next
Act R°204.3  
Act
Type: betalingsbelofte
Date: 1456-02-23
LanguageLatinum

Transcription

2019-09-24 by Wilfried Geyskens
It(em) henricus vander elst co(m)morans apud erpse in vico dicto/
clapstrate in p(rese)ncia p(ro)misit sat(isfacere) j(aspar) abs(oloens) meersb(er)ge eod(em)
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jaspar Absoloens
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1 [Onder]
Date: 1456-02-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-24 by Wilfried Geyskens
Es vorwerde dat al heeft de voirs(creven) henric simpelic genoech doen geloeft dat/
hij nochtans niet voird(er) d(aer)inne geprae(m)t zijn en sal noch gelast dan tott(er) so(m)men/
toe van iii rijd(er)s en(de) vi stuv(er)s eens en(de) d(aer)om sal de gelufte alhier bliven om niet voird(er)/
d(aer)mede gewracht te worden eisd(em)/
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Michiel Absoloens
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Last update: 2011-05-25 by Leo Fabriek