SAL7749, Act: R°240.3 (1895 of 2646)
Search Act
previous | next
Act R°240.3  
Act
Type: betalingsbelofte
Date: 1456-03-22
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-27 by Walter De Smet
It(em) goessuin(us) vand(er) calste(re)n et gerardus gaus sartor co(m)moran(tes) apud/
wynxele p(ro)mis(eru)nt ind(ivisim) joha(n)ni vander banck dicto vander/
hulst novem cu(m) di(mi)dio ryders monete d(omi)ni duc(is) (et)c(etera) bon(os) (et)/
leg(ales) ad assu(m)pcio(n)is b(ea)te marie p(ro)x(ime) p(er)sol(vendos) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] roelants/
hortbeke m(ar)cii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Michiel van Hortbeke
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1457-01-24
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-27 by Walter De Smet
Sen(tentiatum) witte vynck ja(nuarii) xxiiii a(nn)[o] lvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jan de Witte
  • Jan van Beert
Last update: 2011-05-30 by Leo Fabriek