SAL7749, Act: V°209.2 (1679 of 2646)
Search Act
previous | next
Act V°209.2  
Act
Type: betalingsbelofte
Date: 1456-02-28
LanguageLatinum

Transcription

2019-11-23 by Wilfried Geyskens
It(em) d(i)c(t)us joh(ann)es p(ro)misit d(i)c(t)is adelisse (et) m(a)g(ist)ro arnoldo aut alt(er)i quadragi(n)ta/
aur(eos) pet(er)s monete d(omi)ni duc(is) (et)c(etera) bon(os) (et) leg(ales) [xviii stuvers pro quol(ibet)] me(dia)[ti(m)] ad joh(ann)is bap(tis)[te] p(ro)x(ime)/
et me(dia)[ti(m)] ad penulti(m)am diem mens(is) februarii seq(uentem) p(er)sol(vendos) quolib(et)/
ass(ecutu)[m] eisd(em)
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1 [linkermarge en onder]
Date: 1456-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-23 by Wilfried Geyskens
meest(er) arnd ende/
adelisse zijn sust(er)/
hebben hoe(r) gekend hieraf vand(er) helicht v(er)nueght act(um) julii xx a(nn)[o] lvi/
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-06-18 by Inge Moris