SAL7749, Act: V°24.2 (170 of 2637)
Search Act
previous | next
Act V°24.2  
Act
Type: inbeslagname
Date: 1455-07-24
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-26 by Walter De Smet
It(em) villicus lov(aniensis) med(iantibus) scab(inis) lov(aniensibus) adduxit iveta(m) tyelens ad om(n)ia et si(ngu)[la]/
bona he(re)d(itaria) et i(n)mobilia joh(ann)is quond(am) ty(m)mermans tinctor(is) quocu(mque) no(m)i(n)e/
censeant(ur) (et) ubicu(m)q(ue) locor(um) ta(m) infra lo(vaniu)[m] q(uam) extra sit(a) p(ro) c(er)t(is) recog(nicioni)[b(us)]/
et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris sca(bin)[or(um)] lov(aniensium) quar(um) tenor sequit(ur) in h(ec) verba/
Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) joh(ann)es ty(m)merman tinctor joh(ann)es roeve(re) iu(n)ior et/
nycholaus pyeders (com)morantes lovanii recognov(eru)nt se debe(re) indivisi(m)/
ivete tielens et else ske(m)mers filie na(tura)li gerardi quond(am) ske(m)mers/
duos aureos denarios d(i)c(t)os ryders monete d(omi)ni ph(ilipp)i duc(is) burg(undie)/
et braban(tie) bonos et legales a(n)nue pens(ionis) ad vita(m) d(i)c(t)ar(um) elze et ivete/
et else aut alterius ear(um) sup(er)stit(is) decia(m)tercia die mens(is) decembr(is)/
p(er)solven(dos) et i(n) ca(mbi)[o] opidi lov(aniensis) de(liberan)[d(os)] dict(is) ivete et elze singul(is) a(n)nis/
q(uam)diu ipse vixerint aut altera ear(um) sup(er)stes vix(er)it (et) no(n) a(m)pli(us) q(uo)l(ibet)/
vero t(er)mino ta(m)q(uam) de(bi)[tu(m)] ass(ecutu)[m] Qua(m)quid(em) a(n)nua(m) pens(ionem) d(i)c(t)i debit(ores) p(ro)mis(erunt)/
p(re)fat(is) ivete et else ad mo(nicionem) ipsar(um) aut alt(er)ius ear(um) latric(is) p(rese)nciu(m) ass(igna)[re]/
ad bonu(m) et c(er)tu(m) pign[(us)] sit(um) infra leuca(m) ab opido lov(aniensi) valens ultra/
o(mn)e on[(us)] inde debitu(m) quatuor aur(eos) denar(ios) d(i)c(t)os ryd(er)s mo(ne)[te] p(re)d(i)c(t)e he(re)d(itarii)/
census Et t(antu)m ad hoc face(re) q(uan)tu(m) p(re)fat(is) ivete et elze q(uo)ad vitam/
ipsar(um) aut alt(er)ius ear(um) sup(er)stit(is) modo debito possit vale(re) Et exinde/
p(ro)misit d(i)c(t)us joh(ann)es ty(m)merma(n) reliquos suos (com)plices p(re)d(i)c(t)os inde(m)pnes/
cons(er)vare Tali (con)d(icione) me(dian)[te] q(uod) d(i)c(t)i debitores d(i)c(t)am a(n)nua(m) pens(ionem) red(imere)/
poteru(n)t et dequitare q(ua)n(do)cu(m)q(ue) voluerint med(iantibus) viginti aur(eis) denar(iis)/
dict(is) ryd(er)s (con)si(mi)libus ac cu(m) plena pensione Salvo q(uod) d(i)c(t)a iveta/
d(i)c(t)am a(n)nua(m) pens(ionem) p(er)cipiet et levabit q(uam)diu ipsa vixerit (et) non/
amplius Testes d(omin)us ludovicus py(n)noc miles et jacob[(us)] py(n)noc/
scabini lov(anienses) Datu(m) a(n)no d(omi)ni millesimoquadringen(tesi)[mo] quadragesimo/
septimo mens(is) decembr(is) die deci(m)atercia Et habuit q(ue)rel(as) h(iis) int(er)f(uerunt)/
roelands hortbeke julii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Michiel van Hortbeke
Add. 1 [Onder]
Type: geen inbeslagname roerend goed
Date: 1455-07-24
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-26 by Walter De Smet
Si(mi)li mo(do) ad mo(bi)[lia] eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Michiel van Hortbeke
Last update: 2011-03-09 by Leo Fabriek