SAL7751, Act: R°234.1-V°234.1 (1805 of 3045)
Search Act
previous | next
Act R°234.1-V°234.1  
Act
Date: 1458-02-06

Transcription

2020-01-01 by Inge Moris
Item henrick der kynde(re)n zoen willems wilen d(er) kynde(re)n van/
bout(er)shem in teg(enwoirdicheit) heeft genomen en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van gielise van hoelaer zadelmake(r) woenen(de) te loeven/
Thof des selfs gielijs gelegen te weterbeke inde p(ro)chie va(n)/
vertrijcke metten wynnen(de) lande beemden eeusselen ende/
ande(re)n zijnen toebeh(oirten) gelijc en(de) alsoe verre de voirs(creven) gielijs die/
ald(aer) houden(de) es Te houden te hebben en(de) te wynnen va(n)/
halfm(er)te lestleden eenen t(er)mijn van neghen jaren langh/
deen na dand(er) sond(er) middel volgende Elx jaers dae(re)n/
bynnen [te weten] de voirs(creven) wynnen(de) lande voe(r) en(de) om de helicht va(n)/
alle d(er) vrucht dair op wassende en(de) de voirs(creven) beemde en(de)/
eeusselen voe(r) en(de) [om] tweelf blau cronen te xl pl(a)c(ken) tstucke/
gerekent ts(in)te m(er)tensmisse inden wynt(er) te betalen/
alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
alse v(er)volghde schout Met vorw(er)den dat de voirs(creven)/
wyn jairlix de voirs(creven) vruchten ter eerden leve(re)n sal en(de)/
alsmen die vynd so sal gielijs selve dair comen en(de) slaen/
de bande en(de) d gebonden zijnde salmen die deylen half/
en(de) half en(de) dan sal de wyn gielijs helicht van eenen/
stucke [ierst] in vue(re)n en(de) alsoe voert van allen stucken deen/
na den ande(re)n en(de) als gielijs zijn vruchten heeft doen/
dorsschen zo sal de wyn hem die [jairlix] te loeven leve(re)n op/
en(de) desgelijx oic de helicht van allen den fruyte dat/
gielijs sal doen lezen en(de) t(er) eerden leve(re)n maer de wyn/
sal den lesers den montcost gheven It(em) es hier inne/
bevorw(er)t dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wynne(n)/
en(de) werven sal gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de)/
alle stroe jairlix d(aer)af comende te mest beke(re)n en(de)/
d(aer)op vue(re)n slands meesten p(ro)fijte en(de) de selve lande/
laten tsijnen afscheiden gelijc hij die vant tsijnen/
ae(n)comen te weten den wynt(er) aert besaeyt met wynt(er)/
coren(en) op vier getidege voren den zom(er)art eens omgedae(n)/
en(de) desgelijx oic de brake uutgenome(n) vi dach(mael) die/
geheel bliven selen It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlix op te/
voirs(creven) lande vue(re)n een cuyte m(er)gels den welken gielijs/
op te cuyte betalen sal en(de) desgelijx oic of gielijs d(aer)omtri(n)t/
e(n)nich mest cochte dat zal de wyn oic halen en(de) opt/
voirs(creven) land vue(re)n en(de) alle de steene zavel en(de) leem die/
gielijs bynnen de voirs(creven) hove orbe(re)n sal aen oudew(er)ck/
bynnen den voirs(creven) t(er)mijne dat sal de wyn all halen en(de)/
desgelijx sal de voirs(creven) wyn jairlix gehouden zijn te/
maken alle de weghe die de voirs(creven) goede gehouden zijn/
/ te maken(e) wel en(de) loflic op zijnen cost en(de) den voirs(creven) gielise/
jairlix doen vier corweyden met zijnen wagen(en) en(de) p(er)den/
tot loeven en(de) sal de voirs(creven) gielijs sal jairlix hie(re)n bynnen/
coopen om vi blau cronen ten p(ri)se als voe(r) stroe inde/
thiende schue(re) ald(aer) dwelc de wyn halen sal en(de) te mest/
beke(re)n en(de) op te voirs(creven) lande vue(re)n ten meesten p(ro)fijte/
d(er) selv(er) It(em) de wyn sal jairlix voe(r) uut hebben een/
dachmael lants inde storte dair hij en(de) gielijs dat/
beteekenen selen en(de) d(aer) voe(r) sal hij gielisen jairlix saeye(n)/
een halst(er) lijnsaets d(aer)toe hem gielijs den saet leve(re)n sal/
en(de) de wyn saelt gielisen alst droege en(de) geruet es te/
loeven leve(re)n It(em) selen de voirs(creven) gielijs en(de) de wyn va(n)/
malcande(re)n moegen scheiden ten iersten sess jae(re)n/
by alsoe dat de ghene die scheiden wilt dat den/
ande(re)n (½) jair te voe(re)n kundigen sal coker(oul) samps(oen) fe(bruarii) vi
ContributorsDieter Peeters , Agata Dierick , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-08-26 by Dieter Peeters