SAL7751, Act: R°65.1 (492 of 3045)
Search Act
previous | next
Act R°65.1  
Act
Type: geschil
Date: 1457-08-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by 
Item Alsoe als op heden voerden raide vander stad die eerbe(re) schiltvoerdige jan/
van fa(m)illereux geheten vanden bossche he(re) tot boixseigni(eur)ysaac en(de) van ophain/
[vacat] ridde(r) meye(r) te/
nyvell die de e(n)nige docht(er) getruwt heeft des voirs(creven) jans vanden bossche ter/
eenre zijden en(de) jan coche woenechtich en(de) ondersete des voirs(creven) h(er)scaps tot ophain/
t(er) ande(re) op zeke(re) hue(re) geschille gehoert zijn geweest al int lange ende/
zunderlinge van dat de voirs(creven) coche met zeke(re)n medeplicht(ere)n te boixs(eigneur)ysaac/
in henegouwe oic onder den voirs(creven) he(re) van boixs(eigneur)ysaac zijn viande v(er)volgen(de)/
den selven he(re) die hem vangen wille dreygende te stelen sprekende ze(re) hooghlike/
woerde en(de) dat meer es een huys opslaen(de) daer hij zijn p(ar)tien in zochte dwelc/
grooten broocke wae(re) en(de) alsulc dat de voirs(creven) jan sonder zeke(re) sole(m)pniteit vanden/
voirs(creven) coche in hachten te hebben niet verschoenen oft quijtscheld(en) en mochte/
de selve coche en wae(re) geschepen van m(ijn) gened(ichs) h(ere)n wege(n) in henegouwe/
gepram[e]pt te worden Den voirs(creven) coche allegeerde dat hij boven dopnemen van/
goeden ma(n)nen daer de voirs(creven) he(re) wel af te spreken wiste gorotelic gequetst en(de)/
[vacat] wae(re) ende boven dien alnoch opgelopen en(de) also hadde hij hem ter/
wee(re) stellende zijn voirs(creven) viande vervolght hen te beiden zijden de voirs(creven) he(re) ond(er)zete/
en(de) poert(er) van des voerg(eruert) es uutgescheiden vanden broecke in henegouwe daer/
de voirs(creven) he(re) p(rese)nteerde ter liefden vander stad oft de poert(er) guetlic by hem/
quame tbest te willen p(re)rueven gesubmitteert en(de) gekeert So heeft de voirs(creven)/
coche t(er) ordinancien vanden rade vander stad en(de) voerden selven rade den voirs(creven)/
he(re) verghyffeniss(en) gebeden van des hij hem messeit of met dreygen te cort/
gedaen mach hebben Bidden(de) dat hij hem goet he(re) voert aen wae(r) hij wilde/
hem gedienstich ondersete wesen Ende daer toe gelovende t(er) maniss(en) vander/
stad en(de) vanden voirs(creven) he(re) den zelven [vacat] een bedevairt te doen te meylanen en(de)/
goede waerheit te bringen Dit geschiede p(re)siden(tibus) lye(ming)[en] dyeven burg(i)m(a)g(ist)ris/
et aliis in pleno (con)silio f(eria) iiii augusti xvii a(nn)[o] lvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Jacop Uten Lyeminghen
  • Vranck van Dieven
Last update: 2011-04-05 by Inge Moris