SAL7754, Act: V°233.1 (519 of 785)
Search Act
previous | next
Act V°233.1  
Act
Date: 1461-02-16

Transcription

2022-10-31 by Kris Groffen
It(em) arnd rutgheerde en(de) marie claes zijn wijf weduwe wout(er)s wilen van/
gobbelsrode geheten vanden hove sijn comen in teg(enwoirdicheyt) d(er) scepen(en) va(n) loeve(n)/
en(de) hebben aldair openbairlic quijtgeschouden inden name en(de) torbe(re)/
arnds van gobbelsrode geheten vanden hove [brueder svoirs(creven) wilen wouters] alle alsulke tocht recht/
en(de) actie als de voirs(creven) marie hadde of hebben mochten van weghen/
svoirs(creven) wilen wout(er)s hoirs mans in alle de omberuerlike goede/
die de zelve wilen woute(r) te houden plach of hem toebeho(r)en/
mochten van wegen svoirs(creven) wilen wout(er)s hoers mans in alle de omberuerlike/
goede die de zelve wilen wout(er) te houden plach zijne(n) weghen ende/
van zijnre ziden gecome(n) en(de) niet voerde(r) hoedanich die zijn en(de) zoe/
wairmen die bevynden mach bekennen(de) hen gheen recht d(air)inne voirtae(n)/
te behouden cor(am) roelofs coelen febr(uarii) xvi
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator