SAL7754, Act: V°38.2 (106 of 785)
Search Act
previous | next
Act V°38.2  
Act
Date: 1460-07-29

Transcription

2022-10-27 by Kris Groffen
Van reyne(re)n eernarts en(de) janne vand(en) vekene/
It(em) alzoe als ten vervolge reynarts eernards en(de) jans vanden/
vekene die voe(r) tvoldoen van hue(re)n wettigen gebreke en(de)/
(con)tracte hen anderwile voe(r) scepen(en) van loeven bekend by/
janne wilen van finevaul tot desselfs jans goeden beleidt/
zijn gescr(even) es geweest den meye(re) van s(in)t aeghten rode/
oft zinen stadheld(ere) tot nethene(n) te bedwingen janne van/
landries die de weduwe des voirs(creven) wilen jans van finevail/
nu getruwt heeft hue(re) hande en(de) alle ongebruyck te doen/
vanden voirs(creven) goeden zo verre die aldair gelegen waren/
en(de) dat hij hen de zelve goede voe(r) hue(re) voirs(creven) wettighe/
gebreke peislic dede en(de) liete volghen en(de) gebruycken ind(er)/
manie(re)n onse voirs(creven) brieve begrepen By alzo oft de/
voirs(creven) jan van landries oft yema(n) and(er)s hem d(air)toe rechts/
v(er)meten wilde oft and(er)s yet allege(re)n dat hij des op en/
sat(er)dage lestleden alhier voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) tegen de/
voirs(creven) geleidde te recht quame welken dach mids/
v(er)strikene en(de) onleden inde(n) rechte op heden diende/
ende de voirs(creven) van landries noch nyema(n) va(n) zine(n) wege(n)/
tegen de voirs(creven) geleidde die altijt (com)pareerde(n) en(de) trecht/
v(er)sochte(n) te rechte en qua(m) noch behoirlike onschout en dede/
So es tvo(n)niss(e) d(er) scepen(en) van loeve(n) t(er) maniss(en) smeyers [d(air)af] gegae(n)/
zo v(er)re d(er) voirs(creven) geleidd(en) wed(er)p(ar)t(ien) niet en quamen smeyers/
en(de) t(er) scepen(en) opstane alh(ier) gelijc zij en deden datme(n) dan /
den selve(n) geleidden vanden voirs(creven) goede(n) houde(n) sal in hue(re)n/
beleide alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) comen es cor(am)/
scabinis in sca(m)pno sdijsd(aichs) julii xxix
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator