SAL7755, Act: V°20.1 (43 of 1011)
Search Act
previous | next
Act V°20.1  
Act
Date: 1461-07-16

Transcription

2019-03-19 by Robert CORNU
It(em) den dach van rechte die [op] heden mids verstrikene va(n) genechte diende/
tuschen janne gheerlic als geleidt totten goeden coels wilen mychiels/
in deen zide en(de) henrick hoelmans van wespelaer in dande(r) alze/
vanden vruchten zom(m)ig(er) der voirs(creven) goede die de voirs(creven) henrick te/
pachte hielde alsoe hij zeide hebben de zelve p(ar)tien eendrechtlic/
verlingt tot van heden in eenre maent [vier weken] te mistide en(de) de/
voirs(creven) henrick hoelma(n)s heeft geloeft de voirs(creven) vruchten hie(re)n/
bynnen hoe(r) p(ro)fijt te doen en(de) die in gewarig(er) hand te leggen/
totten rechte cor(am) scabinis in scampno sdonred(aghs) julii xvi
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2017-03-21 by Jos Jonckheer