SAL7759, Act: V°13.2 (42 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°13.2  
Act
Date: 1469-07-10

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
[It(em)] also als jan de witte soen wilen jans anderwile bekendt heeft voe(r)/
scepen(en) van loeven vercocht te hebben jacoppen de witte zijne(n) brued(er)/
twee rijnsche gulden(en) erfliker rinten die hij den selven jacoppen/
geloefde te bewisen aen en(de) op de twee derdendeele die hij de selve/
jan hadde inde watermoelen te bivoirden gelijc de scepen(en) brieve/
van loeven dairop gemaict negenthien daghe in aprille int/
jair xiiii[c] en(de) vie(re)ntsestich dat inhielden So es comen voer/
scepen(en) van loeven de voirs(creven) jacob openbairlic bekennen(de) dat hem/
de voirs(creven) zijn brueder vanden voirs(creven) twee rijnsch gulden(en) erflic/
volcomelic met gereden pe(n)ninghen die hem dair voe(r) va(n) desselfs/
jans wegen belailt betailt zijn voldaen en(de) gecontenteert heeft/
den selven janne zijn goede en(de) eene(n)yegeliken dien dat aengaen/
mach vanden voirs(creven) tween rijnsch gulden(en) erflic en(de) vanden voirs(creven)/
geluften volcomelic quijtsceldende cor(am) abs(oloens) vynck julii x
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt