SAL7761, Act: R°115.1 (339 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°115.1  
Act
Date: 1473-02-15

Transcription

2020-07-28 by Walter De Smet
It(em) willem ende jan van arschot gebruede(re)n wonen(de) ter slymp(er)heit bijder/
sluysen hebben genomen gehuert en(de) bekendt gehuert te hebben tege(n)/
van henricken vander horst barbier alse p(ro)cureur joff(rouwen) m(ar)grieten/
van ov(er)dyle de weyde van thien bosch boende(re)n bosch of d(air)omtr(int)/
der voirs(creven) joff(rouwen) m(ar)grieten gelegen te meylhem aen dbosch va(n)/
meylhem die te hebben en(de) te gebruycken van halfmerte naistc(omende)/
eenen t(er)mijn van vier jairen langh Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r)/
en(de) om xli(½) stuv(er)s d(er) mu(n)ten (et)c(etera) ts(in)te m(er)tensmisse te betalen/
der vors(creven) joff(rouwen) m(ar)grieten alle jaire (et)c(etera) et quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Ende es/
vorwerde wairt dat der voirs(creven) joff(rouwen) m(ar)grieten bynnen den vors(creven)/
t(er)mijne e(n)nighe schade aende spruyten geschiede het wae(re) vanden/
beesten d(er) voirs(creven) gebrued(ere)n oft van ande(re)n die schade zelen de/
selve gebrued(ere)n d(en) vors(creven) joff(rouwen) m(ar)grieten moeten oprichten cor(am)/
opp(endorp) borgh febr(uarii) xv Sen(tentiatum) p(er) henricu(m) vander horst t(am)q(uam) p(ro)cu(rato)rem/
do(micel)[le] m(ar)grete Cor(am) ouder(ogghe) retheman maii viii a(nn)[o] lxxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt