SAL7761, Act: R°118.5 (343 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°118.5  
Act
Date: 1473-02-22

Transcription

2020-07-28 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jannes heeft den voirs(creven) adriane pet(er)ssoen in vestich(eit) der vors(creven) lijfrente(n)/
in handen gestelt en(de) gelev(er)t met rechte voer den vorste(r) en(de) poirt(er)s h(ier) na bescr(even)/
de juwelen h(ier)na bescr(even) Te weten yerst eenen zilve(re)n overdecten croes met/
eenen wildeman boven en(de) eenen zilve(re)n wat(er)pot tsamen wegen(de) drie marck/
drie oncen en(de) vijf yngelsche It(em) eene(n) v(er)gulden(en) ov(er)deckten croes buyten en(de)/
bynne(n) v(er)gult boven met eene(n) witten leeukene v(er)wapent met twee vysschen bi(n)nen/
met eene(n) fransijnkene d(air)aen hangende wegen(de) drie m(ar)ck twee oncen xv i(n)gelsche/
It(em) noch twee v(er)gulden croesen den eene(n) buyte(n) en(de) bi(n)nen al v(er)gult met eend(er)/
rosen inden steel bynnen en(de) den and(ere)n buyten v(er)gult met eene(n) witten leeuwe bove(n)/
opte(n) steel wegen(de) tsamen twee m(ar)ck twee oncen vii(½) yngelsche om den selven/
pensionar(is) of trecht en(de) dactie vand(er) voirs(creven) lijft(ocht) namails hebben(de) de selve lijft(ocht)/
[en(de) dinhoud vande(n) vors(creven) scepen(en) br(ieven)] d(air)aen/
te moege(n) nemen en(de) v(er)reycken zo wa(n)neer hen gelieft en(de) zij d(air)af in gebreke zijn/
En(de) de selve lijft(ocht) geq(ue)ten of verstorven zijnde zo salmen den vors(creven) he(re) of zijnen/
p(ro)cur(eur) de vors(creven) juwelen laten volgen zo v(er)re die d(air)voe(r) niet geexequeert en zijn/
Cor(am) crauwel for(estario) (et) d(i)c(t)is scab(inis) t(am)q(uam) scabinis (et) opidanis eod(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt