SAL7761, Act: R°147.2 (426 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°147.2  
Act
Date: 1473-03-29

Transcription

2020-10-09 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) gebruede(re)n vanden borchoven hebbe(n) wettelic gemechticht den/
vors(creven) jacoppen om te hebben te boe(re)n en(de) tontfanghen en(de) oic doen v(er)pa(n)den/
oft afleggen de lijftochtrenten hier na genoemt staende ten live des/
voirs(creven) jacobs en(de) katlinen zijns wijfs en(de) d(air)inne de voirs(creven) gebruede(re)n/
heur heffen hebben gelijc zeke(re) scepen(en) brieve van lov(en) d(air) op gemaect/
begripen Te weten i(½) ryd(er) op janne oeghe pet(ere)n der kynd(ere)n ende/
h(er) boirde dekens It(em) i(½) ryde(r) op wout(ere)n anthoenijse en(de) vrancken/
sduvels gebrued(ere)n It(em) i ryde(r) op h(er) henricken de gruyte(r) en(de) pauwelse/
van ijssche It(em) eenen ryde(r) op pet(ere)n der kynde(re)n wout(ere)n zannen en(de)/
h(er) boirde dekens It(em) i ryde(r) op mychiele bloemairts goirde va(n) arre(n)b(er)ghe/
en(de) joese van arschot It(em) ii ryd(er)s op henr(icken) vander calst(ere)n emonde roela(n)ts/
wout(ere)n vander hoffstad en(de) hubrechte van nuysberghe It(em) i ryde(r) op/
arnde vanden zijpe en(de) henr(icken) zeels mold(er)s en(de) meer ande(re) en(de) voirts/
alle ande(re) lijftochtrinten staende ten live der voirs(creven) gehuysschen/
en(de) dair de vors(creven) gebrued(ere)n heur heffen inne hebben den sculde(re)n/
van zijnen ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te geven en(de)/
oic betalinge en(de) dafleggen oft v(er)panden met rechte te v(er)volghen/
met allen vormen en(de) poenten van rechte d(air) toe dienen(de) (et)c(etera) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt