SAL7761, Act: R°155.1 (449 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°155.1  
Act
Date: 1473-04-26

Transcription

2020-10-30 by Walter De Smet
It(em) wout(er) trappenier en(de) henric zijn sone p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)] woenen(de)/
te m(er)beke bij ev(er)sberghe in p(rese)ncia hebben genome(n) en(de) bekint dat/
zij genome(n) hebben van ja(n)nes va(n) langrode inde(n) name des/
goidsh(uyse) va(n) vlied(er)beke de lande h(ier) na besc(reven) de(n) voirs(creven) goidsh(uyse) toebeh(oirende)/
gelege(n) te m(er)beke voirs(creven) mett(er) helicht wy(n)ninge(n) aldair gelijc/
wout(er) voirs(creven) die tande(re)n tijde(n) en(de) tot noch toe gehouden heeft/
Te wete(n) ierst i(½) dach(mael) lants gelege(n) aende strate neve(n) d(er) jouff(rouwen)/
abs(oloens) hoff wed(uwen) joes wile(n) abs(oloens) tussce(n) de(n) goede(n) symoens smeets/
en(de) bastijns sampains It(em) (½) dach(mael) lants gelege(n) bove(n) tsgrypsgat/
tussce(n) de(n) goeden des voirs(creven) symoens en(de) de(n) goede(n) der kynde(re)n/
ka(tlij)[ne(n)] scoesitters It(em) (½) dach(mael) lants gelege(n) opt to(m)mevelt tussce(n)/
den goede(n) vande(n) rode(n)cloeste(r) in beyde(n) zijde(n) It(em) i dach(mael) lants/
gelege(n) aen de hafflighe(m) heyde tussce(n) de(n) goede(n) laureys beck(er)s/
en(de) lijsb(etten) va(n) b(er)them Te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n) halfm(er)te lest/
leden eene(n) t(er)mijn va(n) xii jare(n) lang v(er)volgen(de) elcx jaers d(aer)enbi(n)ne(n)/
om negen mudde rocx goet en(de) payabel met wa(n)ne ende met/
vedere(n) wel bereyt der mate(n) van loeven(e) tsinte andriesmisse/
jaerlijcx te betalen en(de) int voirs(creven) goidshuys op de(n) grenier ald(air)/
oft binne(n) d(er) stad van loeven(e) dairt m(ijn) hee(re) gelieve(n) sal te/
levere(n) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(uo)l(ibet) ass(ecutum) It(em) zij sele(n) jaerl(ijcx)/
huere(n) t(er)mijn dueren(de) heffen en(de) buere(n) alle(n) des voirs(creven) m(ijn) he(re)n chijs/
en(de) rinte(n) en(de) der pytancie(n) ald(air) gelege(n) op hue(re)n cost en(de) die/
jaerl(ijcx) betale(n) rekeni(n)ge en(de) bewijssenisse dair af doen gelijc de en(de) van alle(n) ande(re)n v(er)valle(n) van pontpe(n)ninge(n) en(de) anders/
doen gelijc de voirs(creven) wout(er) dat [tot] noch toe sculd(ich) heeft geweest/
te doene It(em) sele(n) de voirs(creven) wynne(n) gehoude(n) zijn de voirs(creven) lande/
hue(r) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) wel en(de) loflijc te houde(n) te wy(n)ne(n) te w(er)ve(n)/
en(de) te meste(n) te(r) mynste(n) gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de)/
die late(n) te hue(re)n afsceyde(n) gelijc zij die bevonde(n) hebbe(n) te/
huere(n) aencome(n) te wete(n) de voirs(creven) i(½) dach(mael) brake eens o(m)me/
gedaen tsgrijpsgat o(m)me geerijt wel en(de) behoirlijc op to(m)me/
velt met rogge bezayt late(n) en(de) dleste stuc oec brake eens/
o(m)megedaen En(de) alle (et)c(etera) heykens cav(er)son aprilis xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt