SAL7761, Act: R°18.1 (48 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°18.1  
Act
Date: 1472-07-28

Transcription

2020-03-09 by Walter De Smet
Jan de wylde/
It(em) also als ten vervolghe jans de wylde alse geleidt met scepen(en) brieven van/
loeven sprekende van eenen mudde rogs lijftochten ten live jans goessens/
soen wilen daneels tot den goeden willems wilen coelman soen wilen/
wout(er)s gescreven es den meye(r) van zaventhen de selve goede have en(de)/
erve gelijc de weduwe desselfs wilen willems die onder hem houden(de)/
was te leve(re)n en(de) te doen volghen den voirs(creven) geleidden om zijn wettich/
gebreck hem vanden voirs(creven) scepen(en) brieven uutstaende d(air)aen te moeghen/
nemen By also oft de voirs(creven) weduwe heure kynde(re) of yeman and(er)s/
tegen de voirs(creven) scepen(en) brieve yet hadden willen alleg(ere)n dat zij des/
alhier quamen in trecht tot eenen zek(ere)n daghe overleden den welcken/
de voirs(creven) geleidde en(de) willem coolmans zone der voirs(creven) weduwen voe(r) hem/
en(de) van weghen der selver zijnre moeder uutsetten tot op eenen ande(re)n/
dach dienende op heden ende dien navolgende de selve geleidde ende/
willem hem seggende p(ro)curacie te hebben van zijnre voers(creven) moeder tege(n)/
een in rechte geweest zijn So hebben de scepen(en) van loeven na/
heurer beider reden(en) gewijst voe(r) een vo(n)nisse de voirs(creven) goede den vors(creven)/
geleidden te volghen tot behoef van zijnre wettig(er) schult die hij bij/
zijnen eede clee(re)n sal Ende dien vo(n)nisse navolgende heeft de voirs(creven)/
geleidde zijnen eed gedaen inde banck en(de) d(air)op genomen en(de) gecleerd/
dat hij vand(er) voirs(creven) lijftochtbrieve in gebreke was thien ryd(er)s te xxv/
stuv(er)s tstuck als voe(r) principael gelt en(de) eenen jairpacht zonder den/
cost van rechte Act(um) cor(am) roel(ants) opp(endorp) borch heykens caverson julii xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt