SAL7761, Act: R°235.2 (615 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°235.2  
Act
Date: 1473-08-25

Transcription

2021-02-07 by Walter De Smet
It(em) willem de decke(re) die ten versuecke willems de wynne geheten/
van schore p(ro)cureur henricks wijnricx geleidt zijnde tot den/
goeden arnds wilen lobbe en(de) arnds zijns soens alhier in hachte(n)/
was mids dien dat hij int jair voerleden mids [met] brieven va(n) des(er)/
stad navolgende den voirs(creven) beleide versocht es geweest de/
voirs(creven) goede van heerheiden op cost der selver inne te doene/
tot behoef des geleidden welke goede hij den p(ar)tien oft ande(re)n/
van heuren weghen hadde laten aenveerden ende wech vue(re)n zond(er)/
trecht dair op te vorde(re)n in grot(er) schaden en(de) acht(er)dele des voirs(creven)/
geleidden Heeft gelooft bynnen eenre maend naistcomen(de)/
de voirs(creven) aenveerders in dien te hebben dat zij des vors(creven) geleidde(n)/
of zijns voirs(creven) p(ro)cur(eur)s goeden moet selen hebben of alh(ier) d(air)aff/
rechts comen pleghen Ende of des niet en geschiede dat/
hij alsdan selve te loeven comen sal inder hachten dair hij nu/
es ende selve trecht verwachten voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven/
Act(um) in pleno (con)silio aug(usti) xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-11 by Xavier Delacourt