SAL7761, Act: R°238.3-V°238.1 (623 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°238.3-V°238.1  
Act
Date: 1473-08-28

Transcription

2021-02-12 by Walter De Smet
It(em) h(er) arnd van baest minister en(de) brued(er) henrick van duysborgh/
p(ro)curator [sgoid]shuys van s(in)te pauwels te loeven hebben gemechticht/
van wegen desselfs [goids]huys en(de) met (con)sente goirds remeys/
mo(m)boirs vanden vors(creven) goidshuyse roelove vander elst/
om alle des voirs(creven) goidshuys tsijse renten pachten en(de) ande(re)/
sculden diemen hem nu sculdich es of namails wesen sal
//
te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen (et)c(etera) en(de) alle ande(re) des/
voirs(creven) [goidshuys] saken en(de) zund(er)linghe alsulken sake als zij uutstaende hebbe(n)/
tegen h(er) arnde van montbroeck der ordinen vanden augustinen te/
loeven met rechte te vervolgen (et)c(etera) In forma Geloven(de) vast (et)c(etera)/
Cu(m) (com)put(atione) Cor(am) roelofs burg(imagistro) m(er)cels lynden scab(inis) aug(usti)/
xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-11 by Xavier Delacourt