SAL7761, Act: R°240.1 (625 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°240.1  
Act
Date: 1473-09-03

Transcription

2021-02-17 by Walter De Smet
It(em) also als ten vervolghe jans le(m)mens poirters der stad van loeven/
gescr(even) es geweest den meye(r) van me[r]chten(en) of zinen stedehoude(r) te/
steenhuffle den selven poirte(r) costeloes tontslaene vander hachten/
d(air)inne hij was ten versuecke jans van ophem Ende oft de/
selve jan [van ophem] den voirs(creven) onsen poirte(r) yet hadde willen eysschen dat/
hij des op heden alhier voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) te rechte quame (et)c(etera)/
So heeft jan de burse(re) alse p(ro)cureur svoirs(creven) poirt(er)s hem op/
heden te rechte doen p(rese)nte(re)n dair de voirs(creven) van ophem noch/
nyeman van zinen wegen comen en es noch onschout gesonden/
en heeft Cor(am) scabinis in scampno tsdonred(aeghs) sept(embris) ii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-11 by Xavier Delacourt