SAL7761, Act: R°243.2 (638 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°243.2  
Act
Date: 1473-09-11

Transcription

2021-02-17 by Walter De Smet
It(em) also als ten vervolghe jans van bullestraten poirt(er)s der stad va(n)/
loeven gescreven es geweest den meye(r) van he(re)nt oft zijnen stadhuld(er)/
den selven janne en(de) janne zinen sone in zijnen broode wesende/
costelois tontslaene en(de) ongemoeyt te laten vander clachten/
die hij te henw(er)t gedaen hadde En(de) hadde de selve meye(r)/
den voirs(creven) onsen poirte(r) of zijnen sone yet willen eyschen oft/
alleg(ere)n dat hij des op heden alhier voer meye(r) en(de) scepen(en) te/
rechte quame (et)c(etera) So heeft hem de voirs(creven) poirt(er) op heden te/
rechte doen p(rese)nte(re)n dair de vors(creven) meye(r) niet tegen comen en es/
noch onschout gesonden en heeft Cor(am) scab(inis) in scampno sept(embris) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-11 by Xavier Delacourt