SAL7761, Act: R°92.4 (282 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°92.4  
Act
Date: 1473-01-11

Transcription

2020-06-23 by Walter De Smet
It(em) jan lobbe soen wilen arnds heeft gemechticht janne lezens briede(r) om/
te bedinghen te vervolgen en(de) te verantw(er)den met rechte en(de) tot den eynde/
desselfs en(de) tallen plaetsen alsulken sake alse hij uutstaende heeft tege(n)/
wille(m)me m(er)celijs van zek(ere)n sculden en(de) gebreke die hij den voirs(creven) janne/
lobbe eyschen(de) zijn mach d(air)af den dach op morghen alh(ier) dienen soude/
en(de) alle manie(re)n (et)c(etera) Voirts alle tghene (et)c(etera) roel(ants) vync ja(nuarii) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt