SAL7761, Act: R°93.3 (286 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°93.3  
Act
Date: 1473-01-16

Transcription

2020-06-27 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) henr(ic) heeft meester lybrechte proevene(re) inden name en(de) tot/
behoef svoirs(creven) h(er) henricks in meerder vestich(eit) der voirs(creven) lijfrenten in hande(n)/
gestelt en(de) gelevert met rechte voe(r) den vorste(r) en(de) poirt(er)s h(ier) na genoemt/
drie zilve(re)n schalen met v(er)gulden(en) boirden en(de) d(er)thien zilve(re)n lepele/
met knoppekens en(de) eene(n) and(ere)n zilve(re)n lepel wegende all tsamen/
sessendertich oncen troysche om den voirs(creven) pensionaris(en) oft [en(de)] trecht/
vand(en) oft actie vanden voirs(creven) [lijft(ocht) en(de)] scepen(en) brieve(n) namails hebbende de selve/
lijftocht en(de) dinhoud vanden voirs(creven) scepen(en) brieven d(air)aen te moeghen/
nemen en(de) verreycken zo wanneer hen gelieft en(de) zij d(air)af in gebreke/
zijn En(de) de voirs(creven) lijftocht gequeten verstorven oft verpandt zijnde/
so salmen den voirs(creven) henr(icke) de voirs(creven) juwelen laten volgen zo verre/
die d(air) voe(r) niet geexequeert en zijn Cor(am) crauwel for(estario) et dict(is)/
scab(inis) t(am)q(uam) scab(inis) (et) opidanis januarii xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt