SAL7761, Act: V°123.5 (361 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°123.5  
Act
Date: 1473-03-02

Transcription

2020-08-17 by Walter De Smet
It(em) also als bastijn coursay hier hadde doen houden janne van dyeven voe(r) svoirs(creven)/
bastijns en(de) zijnre medeplicht(ere)n aengedeelte van ii rijnsch(en) gulden(en) erflic die/
bleven zijn na de doot katlinen van breedzijp weduwe bastijns de moor gehete(n)/
bastijns en(de) d(air)inne de voirs(creven) jan en(de) jan carbeel met zek(ere)n ande(re)n borghen der/
selver katlinen bekindt heeft met scepen(en) brieven va(n) lov(en) d(air)mede de vors(creven) ja(n) carbeel/
ingescr(even) was vanden voirs(creven) bastijne en(de) arnde bastijns zijnen brueder so heeft/
de voirs(creven) van dyeven bij ordinancien vanden burg(er)meest(er) ouderogge hier gesett/
eenen nieuwen ingelschen nobel om d(air)af den vors(creven) ja(n)ne te gheven desmen sal/
bevynden dat hem vander voirs(creven) rinten behoirt te volghen en(de) dat also saen/
als dat bevonden sal zijn En(de) heeft voirt gelooft de voirs(creven) van dyeven voert/
inne te staen va(n) svoirs(creven) bastijns rechte en(de) actien der vors(creven) erfrinten of zij/
hoeg(er) gedroeghe dan den vors(creven) nobel Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt