SAL7761, Act: V°141.1 (413 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°141.1  
Act
Date: 1473-03-29

Transcription

2020-10-05 by Walter De Smet
It(em) meester peter bote scolaster van s(in)te peters te loeven voer hem en(de)/
inden name peters zijns natuerlicx soens heeft gegeven ende/
bekendt gegeven te hebben henricken van boedenrode tot zijne(n)/
behoef ende tot behoef peters zijns soens een stuck erfs (half)om/
eeussel (half)om heyde gelegen ts(in)te peters rode tusschen de heyde/
strate aldair en(de) de beemde geheten de sterrebeemde en(de) neven/
tgemeyn broeck aldair Te houden te hebben en(de) te gebruycken/
vanden daghe van heden also langhe als de voirs(creven) meester pet(er)/
bote en(de) zijn sone oft e(n)nich van hen leven sal ende de voirs(creven)/
henrick en(de) zijn sone of e(n)nich van hen leven sal en(de) niet lang(er)/
Elcx jaers dae(re)nbynnen voe(r) ende om twee clinckairts te xiiii/
stuv(er)s tstuck te kersmisse te betalen den voirs(creven) meester pet(ere)n/
bote en(de) na hem zijnen sone voirscr(even) alle jaire den vors(creven) tijd/
due(re)nde (et) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Ende op alsulken vorwerde en(de) condicie/
dat de voirs(creven) henrick ende zijn sone gehouden zelen zijn te/
dienen of te doen dienen wel ende temelic tot allen missen dieme(n)/
van s(in)t jansmisse naistcomen(de) voerts doen en(de) celebre(re)n sal inder/
capellen van onser liev(er) vrouwen ts(in)te peters rode voirscr(even) den/
voirs(creven) tijt due(re)nde vanden missen diemen nu ald(air) gewoenlic es/
te doen en(de) overlangh geweest heeft Ende dat de voirs(creven) henr(ick)/
ende zijn sone de voirs(creven) goede zelen moegen berghen en(de) dalen/
en(de) heur p(ro)fijt dair mede doen alse met heuren p(ro)pe(re)n erve den/
voirs(creven) tijd duerende Van welken poenten voirscr(even) de voirs(creven) henr(ick)/
heeft gelooft den voirs(creven) meest(er) pet(ere)n en(de) zijnen sone te voldoene/
tallen tijden als die verschinen selen En(de) de voirs(creven) meester peter/
heeft gelooft den voirs(creven) henricken en(de) zijnen sone inde vors(creven) hue/
ringhe te houden den voirs(creven) tijd langh opp(endorp) pynnoc m(ar)cii xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt