SAL7761, Act: V°153.4 (447 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°153.4  
Act
Date: 1473-04-09

Transcription

2020-10-25 by Walter De Smet
It(em) jan ende wouter de hane gebrued(ere)n soene wilen jans hebben gelooft ind(ivisim)/
margrieten wed(uwe) (christ)iaens wilen gielijs geheten zoeten dat zij der/
selver weduwen tusschen dit en(de) uutgangh meye naistcomen(de) quiten/
en(de) afleggen selen alsulken ii gulden ryd(er)s lijft(ochten) alse willem en(de)/
henr(ic) va(n) poed(er)le gebrued(ere)n zeg(er) van mortsele des voirs(creven) willems/
behuwde soen m(ar)griete wilen van oesterwijck moed(er) der vors(creven) gebrued(ere)n/
de vors(creven) jan de haen heur soen en(de) lod(ewijck) mercx voerspreke der vors(creven)/
wed(uwen) zoeten sculdich zijn met scepen(en) brieven va(n) lov(en) tot heuren live/
gelijc de selve brieve d(air) op gemaict aug(usto) xxi a(nn)[o] lxvi dat voird(er)/
begripen oft bynnen den vors(creven) tijde der selv(er) weduwen de selve/
lijft(ochten) wel en(de) loflic te verborghen met alsulken borghen d(air)mede zij/
wel besorght sal moegen wesen En(de) oft zij des niet en daden of/
gedoen en consten dat zij dan ongemaend comen selen ind(er) vroenten/
d(air)inne de vors(creven) jan nu es en(de) aldair bliven tot des vors(creven) steet volvuert/
en(de) voldaen sal sijn oft der vors(creven) weduwen moet zelen hebben/
gecregen Cor(am) roelants heyk(ens) aprilis ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt