SAL7761, Act: V°162.5-R°163.1 (460 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°162.5-R°163.1  
Act
, deels lat deel diets
Date: 1473-04-27

Transcription

2020-10-31 by Walter De Smet
It(em) villicus lovanien(sis) mediantibus scabinis lovanien(sibus) adduxit corneliu(m)/
de bergis filiu(m) wil(he)lmi quondam de bergis ad omnia et singula bona/
i(m)mobilia et hereditaria henrici mu(n)tere filii quondam henrici margrete/
quond(am) eius matris henrici et arnoldi mu(n)tere fr(atru)m d(i)c(t)i henrici si(mi)li(ter)/
filioru(m) dicte mar(gre)[te] infra lovaniu(m) et extra sit(a) in mansionibus/
domibus curtib(us) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis censu t(re)censa redditibus/
et suis p(er)tinen(tiis) universis pro certis recognicionib(us) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)ptis/
in l(itte)ris scabinoru(m) lovanien(sium) q(ua)ru(m) tenor sequitur in hec verba Cond/
zij allen lieden dat henric de munte(re) sone wilen henricx in p(rese)ncia/
heeft genomen ende bekint dat hij genome(n) heeft van willem(me) van/

//
berghen bastart thoff van hazenberghe des selfs willems metten/
huysen hoven wynnende landen bempden eeusselen ende met allen/
zijnen toebehoirten gelegen te mille inde prochie van deurne Te/
houden te hebben ende te wynnen van halfm(er)te dat zijn sal int jaer/
ons he(re)n xiiii[c] lv eenen t(er)mijn van xii jaren lang deen na dander/
sonder middel volgende p(ro)ut habetur maii xxvii anno liiii Et h(ab)uit/
querelas hiis interfuerunt roelants vynck aprilis xxvii p(ost) pascha/
Si(mi)li mo(do) ad mo(bilia) cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt