SAL7761, Act: V°19.4 (52 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°19.4  
Act
Date: 1472-07-29

Transcription

2020-03-10 by Walter De Smet
It(em) es vorwerde tusschen de voirs(creven) p(ar)tien dat de voirs(creven) peter inde voirs(creven) goede sal/
bliven tot s(in)t jansmisse naistcomen(de) en(de) betalen allen den tsijs die nu gevalle(n)/
es en(de) die tusschen dit en(de) den xiiii[sten] dach van februario naistcomen(de)/
en(de) ten selven daghe vallen sal en(de) den tsijs die tusschen dien dach en(de)/
den naisten d(er)thiensten dage februarii d(air)na incluus vallen sal selen de/
voirs(creven) p(ar)tien gelijc gelden Voerts es vorwerde dat de voirs(creven) peter den/
voirs(creven) wijng(ar)t wercken sal en(de) zijn behoefte doen van behoirliken wercke va(n)/
dat den wijn nu d(air)op staende afgaen sal tot den naisten wijntide d(air)nae/
en(de) den wijn nu ten tweesten wijntide d(air)op zijnde zelen zij gelijc deile(n)/
en(de) den t Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt