SAL7761, Act: V°190.2-R°191.1 (525 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°190.2-R°191.1  
Act
Date: 1473-06-05

Transcription

2020-12-12 by Walter De Smet
It(em) een deylinghe en(de) scheydinghe geschied zijnde tusschen pet(ere)n vaes in/
deen zijde en(de) katlinen vaes zijnre zuster ter ande(re) op een woeninghe/
met huysen schue(re)n mesthove stallen en(de) met eenen stucke lands daer/
achter gelegen en(de) allen ande(re)n heuren toebehoirten gelegen opten blauwen/
putte tusschen de goede svoirs(creven) peters die hij voertiden gecregen heeft/
op deen zijde en(de) de goede peters zijns soons op dander zijde strecken(de)/
achterwairt tot op den beemd toebehoirende den gasthuyse van s(in)ter/
viven welcke woeninghe voirscr(even) den voirs(creven) pet(ere)n en(de) zijnre zust(er)/
bleven es na de doot ghijsbrechts wilen in ghenen houthoff heurs/
oems So es bleven den voirs(creven) pet(ere)n in zijnre deylinghen een/
huys gelegen aende strate metter spynden en(de) hout dair achter aen/
gelegen streckende den selven hoff tot opten achtersten hoeck vand(en)/
voirs(creven) schue(re)n gelijc tselve gedeelte gelegen es tusschen dand(er) gedeelte/
der voirs(creven) woeninghen en(de) svoirs(creven) peters vercregen goede met (con)dicien/
dat de voirs(creven) peter hebben zal zinen wech te varen en(de) te driven/
met wagene ploeghen en(de) p(er)den van uuten voirs(creven) hove over ende doer/
den voirs(creven) mesthove ter straten toe ten naisten weghe ende ter mi(n)ster/
schaden en(de) den voirs(creven) hof en(de) mesthof zelen onderscheiden werden/
met eenen vrede diemen zetten sal van opten hoeck vanden voirs(creven) hove/
huyse svoirs(creven) peters tot opten naesten hoeck vander [vors(creven)] schueren Sall/
noch hebben de voirs(creven) peter in zijnre deylinghen deen helicht vanden/
voirs(creven) stucke lands te weten de helicht gelegen naest den goeden/
svoirs(creven) peters tselve stucke inder linghden gedeilt zijnde te weten van/
aende schue(r) voirscr(even) tot den voirs(creven) beemde toe Voert zijn bleven/
en(de) gevallen der voirs(creven) katlinen in heurer deylinghen dander gedeelte/
der voirs(creven) woeninghen te weten twee huyskens oft stellekens aen strate/
gelegen en(de) met den mesthove en(de) schue(re)n en(de) and(ere)n heuren toebehoirten/
en(de) metten erve gelegen ter zijden vander voirs(creven) schue(re)n tusschen de
//
selve schuere en(de) svoirs(creven) peters [des] soons huys en(de) also breed als de selve/
schuere breed es It(em) es heur noch bleven dander helicht vanden vors(creven)/
stucke lands gelegen naest den goeden svoirs(creven) peters des soens En(de)/
es in des(en) deylinghen bevorw(er)t dat de voirs(creven) katline dragen/
sal den last en(de) co(m)mer uuten voirs(creven) geheelen goeden gaende/
en(de) svoirs(creven) peters heurs brueders goede dairaf ongelast houden/
tot eeuwighen daghen behoudelic oft dien co(m)mer hoeg(er) gedroege/
dan vier peters tsjaers te achtien stuv(er)s tstuck zo selen de vors(creven)/
p(ar)tien te gelijcke draghen des den co(m)mer meer dan de voirs(creven)/
vier peters gedraight ende oft den co(m)mer min gedraeght/
dan vier der voirs(creven) peters dat sal hen beiden te baten comen/
Cor(am) roel(ants) oppend(orp) junii v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt