SAL7761, Act: V°192.2 (530 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°192.2  
Act
Date: 1473-06-12

Transcription

2020-12-16 by Walter De Smet
It(em) jan uuten lyeminghen tynnenpotghiete(r) onse ingeseten poirt(er) ende/
heylwijgh van thienen zijn wijf hebben wettelic gemechticht ende/
volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maken en(de) volcome(n)/
macht geven henricken blanckairt heuren behuwden sone anthoenijse/
de neve janne de drive(re) den jonghen en(de) triestera(m)me cleyman/
en(de) elk(en) bizund(er) thoenre des(er) om alle alsulken sculd hoedanich/
die es en(de) wair[af] die af rue(re)nde compt alse de weduwe giel(ijs)/
wilen vander borgh woenen(de) te wyndicke in vlaende(re)n den vors(creven)/
gehuyschen sculdich es Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfa(n)ge(n)/
der vors(creven) weduwen [d(air)af quijt te scelden en(de)] quitancie d(air)af te gheven [uutset en(de) (com)posicie d(air)af te maken] de selve schuld/
en(de) des d(air)aen cleeft met rechte te vervolgen en(de) te bedingen die/
te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen en(de) voer allen gerichten/
daer dat behoeven en(de) te doen sal wesen en(de) alle manie(re)n en(de)/
articulen va(n) rechte d(air) toe [inne te houden en(de)] te vord(ere)n die na recht oft costume/
vand(er) plaetsen dair dat geboirt behoiren moegen [en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic du(n)cken] En(de) voirts/
alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast Cu(m) (com)put(atione) ouder(ogghe) burg(imagistro) vync/
cav(er)son scab(inis) junii xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt